Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 10 năm 2018 – Vì Bạn Hữu

31
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 10 năm 2018 – Vì Bạn Hữu

Vì Bạn Hữu

Đọc: Giăng 15:5–17

Đây là điều răn của Ta: Các con hãy yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. Giăng 15:12

 

Trong tiểu thuyết Đồi Gió Hú, tác giả Emily Bronte đã dùng những lời mô tả đáng nhớ về một người đàn ông khó chịu, thường trích dẫn Kinh Thánh để chỉ trích người khác, như sau: “Một người Pha-ri-si hay buông lời chán ngắt, tự cho mình là công chính, lúc nào cũng lôi ra được một câu Kinh Thánh để gom hết những lời hứa về cho bản thân và phủi bay những lời rủa sả về phía hàng xóm của mình.”

Đó là những lời mô tả buồn cười; và có thể làm chúng ta nghĩ ngay đến ai đó. Nhưng dù ít hay nhiều thì chẳng phải hết thảy chúng ta đều giống với lời mô tả ấy sao? Chúng ta thường lên án thất bại của người khác đồng thời không ngừng biện hộ cho bản thân.

Đáng ngạc nhiên là nhiều người trong Kinh Thánh đã làm điều ngược lại; họ sẵn sàng từ bỏ lời hứa của Chúa dành cho mình và thậm chí còn sẵn lòng chịu rủa sả để cứu người khác. Thử ngẫm nghĩ về Môi-se: Ông từng nói rằng ông thà bị xóa tên khỏi sách của Chúa hơn là phải nhìn thấy dân Y-sơ-ra-ên không được tha thứ (Xuất. 32:32). Hoặc như Phao-lô: Ông sẵn lòng chọn “bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ” nếu việc đó có thể khiến cho dân tộc ông được gặp Ngài (Rô. 9:3).

Chúng ta vốn mang bản chất tự cho mình là công chính. Thế nên, Kinh Thánh đề cao những ai biết yêu thương người khác hơn chính bản thân mình. Bởi vì tình yêu thương đó bày tỏ Chúa Jêsus. Ngài dạy rằng: “Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình” (Gi. 15:13). Ngay cả trước khi chúng ta biết Ngài, Chúa Jêsus đã yêu thương chúng ta “cho đến cuối cùng” (13:1) — Ngài chịu chết để ban sự sống cho chúng ta.

Giờ đây, chúng ta được mời gọi bước vào gia đình của Đức Chúa Trời, để yêu thương và để được yêu thương như vậy (15:9–12). Và khi chúng ta tuôn đổ tình yêu thương lạ lùng của Đấng Christ vào đời sống người khác, thì thế giới sẽ nhận biết Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã bày tỏ cho chúng con biết ý nghĩa của tình yêu thương. Xin giúp chúng con biết yêu thương giống như Ngài.
Khi yêu Chúa, chúng ta sẽ yêu người khác.

bởi Monica Brands

CHÚ GIẢI

Ý tưởng quan trọng về việc yêu thương nhau ở Giăng 15:12-14 bắt nguồn từ một trong những hình ảnh lâu đời nhất mà Chúa Jêsus dùng để dạy dỗ—cây nho và nhánh (c.1-8). Sự sống của chúng ta bắt nguồn từ việc kết nối với Đấng Christ đến nỗi mọi việc chúng ta làm, bao gồm năng lực để yêu thương lẫn nhau đều bắt nguồn từ sự sống và quyền năng của Ngài.

Bill Crowder

 

shares