http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 01 tháng 11 năm 2018 – Suy Giảm Lòng Thương Xót

Suy Giảm Lòng Thương Xót

Đọc: Ma-thi-ơ 9:35-38

Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ma-thi-ơ 9:36

 

Bà Anne Frank rất nổi tiếng nhờ quyển nhật ký bà mô tả lại những năm tháng gia đình trốn chạy trong suốt Thế chiến thứ II. Về sau, khi bà bị bắt giam trong một trại tập trung của Đức Quốc xã, những người ở cùng bà nói rằng: “Nước mắt của bà [vì họ] không ngừng rơi,” bà là “sự hiện diện phước hạnh cho tất cả những ai biết đến bà.” Vì cớ điều này, học giả Kenneth Bailey kết luận rằng bà Anne chưa bao giờ “suy giảm lòng thương xót.”

Suy giảm lòng thương xót có thể là một trong những hậu quả của việc sống trong thế giới tồi tệ và đổ vỡ. Quá nhiều đau khổ mà con người đối diện có thể làm tê liệt ngay cả điều tốt nhất được định cho chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Jêsus không bao giờ thờ ơ hay mệt mỏi trong việc bày tỏ lòng thương xót. Ma-thi-ơ 9:35-36 cho biết: “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn.”

Thế giới của chúng ta không chỉ đau khổ bởi những nhu cầu vật chất mà còn bởi sự đổ vỡ tâm linh. Chúa Jêsus đến để đáp ứng nhu cầu đó và Ngài mời gọi những người theo Ngài cùng tham gia vào công tác này (c.37-38). Ngài cầu xin Cha dấy lên những người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xung quanh—những người đang tranh chiến với cô đơn, tội lỗi và bệnh tật. Nguyện Cha ban cho chúng ta tấm lòng hướng tới tha nhân, phản chiếu tấm lòng của Ngài. Bằng năng lực của Thánh Linh Ngài, chúng ta hãy bày tỏ sự quan tâm và lòng thương xót đối với những ai đang khổ đau.

Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì đã thờ ơ với những người đang gặp khó khăn. Xin thêm sức cho con bởi Thánh Linh Ngài để đáp lại sự dẫn dắt, chỉ dạy và chu cấp của Ngài.

Trong thế giới đầy khổ đau này, chúng ta hãy noi gương Chúa Jêsus, bày tỏ lòng thương xót.
bởi Bill Crowder

CHÚ GIẢI
Trong Ma-thi-ơ 9, Chúa Jêsus đã làm ba điều cụ thể khi nhìn thấy đoàn dân đông. Đầu tiên, Ngài “thấy” những đoàn người đông đảo (c.36) và nhận ra họ “khốn cùng và tan lạc.” Tiếp theo, Ngài động lòng thương xót họ (c.36). Cuối cùng, Chúa đã hành động bằng cách bảo các môn đồ cầu xin Cha sai thợ gặt đến để phục vụ trong mùa gặt (c.38).

Chúng ta nhìn thấy kiểu mẫu tương tự trong Công vụ 17 khi Phao-lô vào thành A-thên. Ông thấy (c.16) thành phố đầy dẫy những hình tượng, điều này khiến ông rất giận (“ông tức giận”) – có lẽ là vì bản chất nguy hiểm của việc thờ hình tượng. Sau đó, Phao-lô hành động bằng cách thu hút mọi người đến với sứ điệp về Chúa Jêsus và sự sống lại của Ngài (c.17–18).

Chúa Jêsus và Phao-lô đều dùng kiểu mẫu này, đây là khuôn mẫu được thiết lập để chúng ta có thể nắm bắt và vận dụng ngày nay.

Bill Crowder