Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 04 năm 2018

56
0
http://baigiangtinlanh.com
Lòng Tốt Vô Danh

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 04 năm 2018

Lòng Tốt Vô Danh

Đọc: Ma-thi-ơ 6:1-4

Nhưng khi con làm việc thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì. Ma-thi-ơ 6:3

Khi mới tốt nghiệp đại học, tôi thấy mình cần đặt ra ngân sách cố định cho việc mua thực phẩm hằng tuần là hai mươi lăm đô-la. Một ngày nọ, khi đang xếp hàng tính tiền, tôi nghi ngờ những món hàng đã chọn có thể vượt quá số tiền tôi còn trong ví. Tôi nói với nhân viên thu ngân: “Dừng lại khi đủ hai mươi lăm đô-la giúp em nhé!” Và tôi đã mua được mọi thứ mình chọn, ngoại trừ bịch tiêu.

Khi tôi sắp sửa lái xe ra về, một người đàn ông dừng cạnh xe tôi. Người đó nói: “Chị ơi, tiêu của chị đây” rồi đưa bịch tiêu cho tôi. Tôi chưa kịp cảm ơn thì anh ấy đã đi mất.

Khi nhớ lại hành động tốt bụng đơn sơ này, tôi vẫn thấy ấm áp trong lòng và tôi nhớ đến lời của Chúa Jêsus trong Ma-thi-ơ chương 6. Khi phê bình những người phô trương việc bố thí cho người nghèo (c.2), Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ cách ban cho khác hơn. Thay vì dùng việc từ thiện để phô trương chính mình và sự hào phóng của mình, Ngài dạy họ ban cho cách kín đáo, như thể tay trái cũng không biết tay phải đang ban cho (c.3)!

Lòng tốt của người vô danh kia đã nhắc nhở tôi rằng mục đích của việc ban cho không phải là vì chính mình. Chúng ta ban cho chỉ bởi vì Chúa đã ban cho chúng ta cách rời rộng (II Côr. 9:6-11). Khi ban cho cách kín đáo và rời rộng, chúng ta sẽ phản chiếu bản tính của Chúa và dâng lên Ngài mọi sự tạ ơn mà chỉ một mình Ngài xứng đáng nhận (c.11).

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài vì tình yêu và sự ban cho rời rộng của Ngài. Xin giúp chúng con chia sẻ những điều Ngài ban cách rời rộng và kín đáo cho những người xung quanh.
Việc ban cho cách kín đáo và rời rộng phản chiếu sự rộng rãi của Chúa.

bởi Monica Brands 

CHÚ GIẢI

Bài tĩnh nguyện hôm nay mô tả hành động ban cho xuất phát từ sự khiêm nhường và nhân từ. Không có ví dụ nào về lòng nhân từ và rộng lượng tuyệt vời hơn Chúa của chúng ta. Phao-lô đã viết rằng bởi lòng nhân từ của Chúa mà Ngài cứu chuộc chúng ta: “Nhưng khi lòng khoan dung và nhân ái của Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta, được bày tỏ thì Ngài cứu chúng ta” (Tít 3:4). Sứ đồ Phi-e-rơ đã thách thức sự tăng trưởng thuộc linh của những người đã “nếm biết sự nhân từ của Chúa” (I Phi. 2:3 – BDM). Và sứ đồ Phao-lô viết cho người Rô-ma: “Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài? Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao?” (Rô. 2:4). Phao-lô nói rõ rằng lòng nhân từ của Chúa là để đem chúng ta đến sự ăn năn – thay đổi nhận thức về tội lỗi và nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Khi chúng ta rộng lượng với người khác, chúng ta đang bày tỏ lòng rộng lượng và nhân từ mà Đấng yêu thương đã bày tỏ với chúng ta.

Bill Crowder

shares