Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 12 năm 2017

43
0
http://baigiangtinlanh.com
Của Lễ Xứng Hợp

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 12 năm 2017

Của Lễ Xứng Hợp

Đọc: Sáng thế ký 4:1-7 |

Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con không làm điều tốt thì tội lỗi rình rập trước cửa. Sáng thế ký 4:7

Tôi rất vui khi một người bạn tặng cho hàng xóm của tôi một quyển Kinh Thánh. Nhưng người hàng xóm nói với tôi rằng cô đã ngừng đọc bởi vì không hiểu vì sao Chúa thật không công bằng khi từ chối của lễ mà Ca-in dâng. Cô nói: “Xét cho cùng thì ông là người làm nông nên ông dâng cho Chúa điều mình có. Phải chăng Ngài muốn ông mua một của lễ khác?” Thật đáng buồn vì cô đã không hiểu điều quan trọng.

Chẳng phải Chúa không thích rau quả. Nhưng Ngài biết rằng của lễ mà Ca-in dâng lên đang che giấu một thái độ bất chính. Ca-in không hết lòng tận hiến với Chúa, như chúng ta có thể thấy rằng ông không sống theo đường lối Ngài.
Thật dễ để thờ phượng Chúa bằng hình thức bề ngoài mà trong lòng vẫn cứng cỏi, xa cách Ngài. Giu-đe viết về những con người chỉ có hình thức tôn giáo bề ngoài, họ dùng những hoạt động tôn giáo để che đậy đời sống tội lỗi của họ. “Khốn thay cho họ vì đã theo con đường của Ca-in” (Giu-đe 11). Có thể chúng ta trung tín phục vụ Chúa, hát ca ngợi Ngài và tận hiến cho công việc Ngài. Nhưng Chúa không muốn chúng ta làm những điều đó mà không xuất phát từ tấm lòng.

Chúa có được ưu tiên hơn những kế hoạch và mơ ước của chúng ta không? Ngài có quan trọng hơn tội lỗi đang cám dỗ chúng ta không? Khi chúng ta sống bày tỏ rằng Ngài quan trọng hơn bất kỳ điều gì, bất kỳ ai trong cuộc đời mình, thì đó là một của lễ mà Ngài chẳng hề từ chối.

Chúa không từ chối một tấm lòng đầu phục Ngài.

bởi Kirsten Holmberg

 

shares