http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 02 tháng 12 năm 2018 – Nơi Nương Náu

Nơi Nương Náu

Đọc: Thi Thiên 46

Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Thi Thiên 46:1-2

 

Anh em tôi lớn lên tại một sườn đồi với cây cối rậm rạp ở West Virginia, nơi đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của chúng tôi bay cao. Cho dù là đánh đu trên những nhánh dây leo như Tarzan hay xây nhà trên ngọn cây như gia đình Robinson, thì chúng tôi luôn diễn lại những cảnh trong truyện hoặc trong những bộ phim đã xem. Một trong những điều yêu thích của chúng tôi là dựng pháo đài rồi giả vờ như mình được an toàn trước mọi tấn công. Nhiều năm sau, các con tôi cũng dựng những pháo đài bằng chăn mền, tấm trải giường và gối – chúng xây “nơi trú ẩn” để tránh khỏi kẻ thù tưởng tượng. Gần như theo bản năng, mỗi chúng ta điều muốn có một nơi trú ẩn mà mình cảm thấy an toàn và yên ổn.

Khi Đa-vít, nhà thơ cũng là nhạc sĩ của dân Y-sơ-ra-ên tìm một nơi an toàn, ông không trông mong ai khác ngoài Chúa. Thi Thiên 146:1-2 khẳng định: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Vì vậy, chúng con chẳng sợ hãi.” Khi suy ngẫm câu chuyện về cuộc đời Đa-vít trong Cựu Ước và những mối đe dọa liên tiếp mà ông đối diện, bạn sẽ thấy lời này bày tỏ một sự tin cậy lạ lùng nơi Chúa. Dù đối diện với những mối đe dọa đó, ông vẫn tin chắc rằng sự an toàn thật của ông là ở trong Ngài.

Chúng ta cũng có thể tin cậy giống như vậy. Đức Chúa Trời, Đấng đã hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta (Hêb. 13:5) cũng chính là Đấng mà chúng ta có thể phó thác đời sống mình mỗi ngày. Dù chúng ta sống trong một thế giới đầy nguy hiểm, nhưng Chúa sẽ ban cho sự bình an và sự bảo đảm cả trong hiện tại lẫn cõi đời đời. Ngài là nơi nương náu của chúng ta.

Lạy Cha, thế giới xung quanh con đầy những mối đe dọa, áp lực và nguy hiểm, nhưng Ngài là Đấng ban cho con sự bình an, sức lực và sự giúp đỡ.

Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu của bạn.
bởi Bill Crowder

CHÚ GIẢI
Trong sách Thi Thiên, chúng ta thấy những lời trò chuyện của con người với Chúa về những mối bận tâm trong lòng và những vấn đề thực tiễn trong đời sống hằng ngày. Có nhiều thể loại Thi thiên khác nhau. Một trong những thể loại đó là Thi Thiên nguyền rủa (Thi thiên 5, 10, 17, 35, 58, 59, 70, 79, 83, 109, 129, 137, 140). Nguyền rủa có nghĩa là “cầu tai họa giáng trên” hoặc “cầu xin sự rủa sả giáng trên.” Trong các Thi thiên này, trước giả thường cầu xin Chúa binh vực mình trước kẻ thù vì bị đối xử bất công. Những lời cầu nguyện này theo cấp tăng dần, từ chỗ cầu xin Chúa thi hành công lý và binh vực mình đến chỗ xin Chúa giáng sự chết và huỷ diệt trên kẻ thù (xem Thi. 17:2 và Thi. 35 và 137 để thấy những lời cầu xin Chúa hành động ngày càng mãnh liệt). Mặc dù một số Thi thiên nguyền rủa có thể khiến chúng ta không thoải mái, nhưng chúng ta phải nhớ rằng đây là lời của con người cầu xin Chúa hành động—những lời cầu xin xuất phát từ chỗ chán nản, tức giận và tuyệt vọng.
J.R. Hudberg