Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 10 năm 2018 – Cầu Xin Giúp Đỡ

35
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 10 năm 2018 – Cầu Xin Giúp Đỡ

Cầu Xin Giúp Đỡ

Đọc: Mác 10:46–52

Đức Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Mác 10:51

 

Email của bạn tôi đến khá trễ sau một ngày dài. Thực lòng mà nói, tôi không mở nó ra. Tôi đã phải làm thêm để giúp người thân trang trải cho việc trị bệnh. Cho nên tôi không có thời gian cho các mối liên hệ xã hội.

Tuy nhiên, khi mở thư vào sáng hôm sau, tôi thấy câu hỏi này: “Mình có thể giúp gì cho bạn không?” Tôi cảm thấy bối rối, rồi hồi âm là không. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẫm nghĩ. Tôi chợt nhận ra câu hỏi của cô ấy nghe quen thuộc – nếu không nói là đến từ Chúa.

Bởi vì Chúa Jêsus cũng hỏi câu tương tự. Khi nghe Ba-ti-mê, một người ăn xin mù kêu cầu Ngài trên con đường ở thành Giê-ri-cô, Chúa Jêsus dừng lại hỏi ông câu tương tự. Ta có thể giúp gì cho ngươi? Hoặc như Chúa Jêsus hỏi: “Con muốn Ta làm gì cho con?” (Mác 10:51).

Một câu hỏi tuyệt vời cho thấy Chúa Jêsus, Đấng Chữa Lành mong muốn giúp đỡ chúng ta. Nhưng trước hết, chúng ta phải thừa nhận mình cần Ngài – đây là hành động hạ mình. Người ăn xin Ba-ti-mê thực sự đang rất khốn khổ – nghèo khó, cô đơn, có lẽ cũng đói khát và bị coi khinh. Nhưng ông muốn có một cuộc đời mới, ông chỉ chân thành thưa với Chúa Jêsus về nhu cầu cơ bản nhất của mình. Ông nói: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt.”

Đối với một người mù, đây là lời cầu xin chân thành. Chúa Jêsus đã chữa lành cho ông ngay lập tức. Người bạn của tôi cũng rất chân thành hỏi thăm tôi để giúp đỡ tôi. Vì thế, tôi hứa với cô ấy rằng tôi sẽ cầu nguyện để hiểu rõ nhu cầu của mình và quan trọng hơn, tôi sẽ khiêm nhường chia sẻ nhu cầu của mình với cô ấy. Bạn có biết nhu cầu của bạn hôm nay là gì không? Khi được hỏi, hãy chia sẻ điều đó. Rồi hãy trình dâng nhu cầu ấy cho Chúa!

Lạy Chúa, con thật khốn khổ. Con muốn giãi bày lòng con với Ngài giờ này. Xin giúp con biết hạ mình tiếp nhận sự giúp đỡ từ người khác.
Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. I Phi-e-rơ 5:5

bởi Patricia Raybon 

CHÚ GIẢI

Câu chuyện hôm nay là bức tranh đẹp về lòng thương xót của Đấng Cứu Thế. Ngài đã đưa bàn tay nhân từ, thương xót ra với mọi người, ngay cả những người mà ban đầu Ngài từ chối giúp đỡ (xem câu chuyện về người phụ nữ Ca-na-an trong Ma-thi-ơ 15:21-28). Mọi điều Ngài làm đều chứng minh cho điều mà Ngài đã tuyên bố khi bắt đầu chức vụ—Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu và Ngài đến “để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do; và công bố năm thi ân của Chúa” (Lu. 4:18-19).

Dù Chúa Jêsus là mẫu mực về lòng thương xót, nhưng Ngài không chữa lành cho tất cả mọi người. Qua những câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Ngài chữa lành cho tất cả những người đến cùng Ngài (xem Mat. 8:16). Điều kiện là họ đến cùng Ngài. Ngài chữa lành cho tất cả những ai thừa nhận rằng chỉ Ngài mới có thể cung ứng nhu cầu của họ.

Chúa Jêsus vẫn chào đón mọi người đến cùng Ngài. Có thể không phải lúc nào Ngài cũng chữa lành như cách Ngài làm khi đến thế gian, nhưng Ngài vẫn ban sự tha thứ và sự cứu rỗi cho bất cứ ai cầu xin.

J.R. Hudberg

shares