Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 12 năm 2017

48
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 12 năm 2017

Chờ Đợi

Đọc: Mi-chê 5:2–4 |

Hỡi Bết-lê-hem… từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra. Mi-chê 5:1

“Còn bao lâu nữa mới đến Giáng Sinh vậy mẹ?” Khi còn nhỏ, các con tôi cứ hỏi như vậy. Dù chúng tôi đã dùng lịch Mùa Vọng để đếm ngược từng ngày đến lễ Giáng Sinh, nhưng các con vẫn thấy việc chờ đợi thật khổ sở.

Chúng ta dễ dàng hiểu rằng thật khó để trẻ con chờ đợi, nhưng có thể chúng ta đã không đánh giá đúng mức về thách thức của sự chờ đợi đối với con dân Chúa. Ví dụ, hãy nghĩ đến những người đã tiếp nhận sứ điệp của tiên tri Mi-chê, người đã công bố lời hứa rằng từ Bết-lê-hem sẽ xuất hiện một “Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên” (5:1), Đấng ấy sẽ “đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va mà chăn bầy của mình” (c.3). Lời tiên tri này lần đầu tiên được ứng nghiệm khi Chúa Jêsus sinh ra tại Bết-lê-hem (Mat. 2:1) – sau khi dân Chúa đã chờ đợi khoảng 700 năm. Nhưng một số khía cạnh của lời tiên tri này vẫn chưa được ứng nghiệm. Vì chúng ta vẫn chờ đợi trong niềm hy vọng về sự trở lại của Chúa Jêsus, là khi tất cả con dân Chúa sẽ “ở bình an” và “Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất” (Mi. 5:3). Lúc đó, chúng ta sẽ hết sức vui mừng vì thời gian chờ đợi chấm dứt.

Hầu hết mọi người đều thấy chờ đợi không phải là việc dễ dàng, nhưng chúng ta có thể tin cậy rằng Chúa sẽ giữ đúng lời hứa của Ngài để ở cùng chúng ta trong lúc chờ đợi (Mat. 28:20). Vì khi Chúa Jêsus được sinh ra ở thành Bết-lê-hem bé nhỏ, Ngài đã đem đến sự sống sung mãn nhất (xem Giăng 10:10) – một sự sống không còn bị định tội nữa. Ngày nay, chúng ta vui hưởng sự hiện diện của Ngài trong lúc tha thiết mong chờ Ngài trở lại.

Lạy Cha, chúng con đang chờ đợi và hy vọng. Lạy Chúa Jêsus, chúng con chờ đợi với niềm trông mong về sự bình an sẽ đến. Lạy Thánh Linh là Đấng an ủi, chúng con chờ đợi cả thế giới này sẽ kinh nghiệm tình yêu của Ngài.
Chúng ta chờ đợi lời hứa của Chúa, tin rằng mọi lời hứa sẽ thành hiện thực.

bởi Amy Boucher Pye

CHÚ GIẢI

Sự tái tâm của Đấng Christ cũng là chủ đề của nhiều phân đoạn Kinh Thánh trong Tân Ước. Khi Đấng Christ thăng thiên, thiên sứ bảo các môn đồ rằng Đấng Christ “cũng sẽ trở lại như cách các ông đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11). Chúa Jêsus phán rằng sự trở lại của Ngài sẽ không được báo trước và có thể xảy ra bất cứ lúc nào; do đó, chúng ta phải “cảnh giác và tỉnh thức” (Mác 13:33–37). Các Cơ Đốc nhân đầu tiên tin rằng sự trở lại của Ngài là “đã gần” (Rô. 13:11–14). Sứ đồ Gia-cơ khích lệ các tín hữu “hãy kiên nhẫn. Hãy vững lòng, vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi” (Gia-cơ 5:8; xem thêm Khải. 1:3). Sự trông chờ Chúa Jêsus có thể đến bất cứ lúc nào đã làm cho một số Cơ Đốc nhân ở Tê-sa-lô-ni-ca trở nên lười biếng, họ bỏ việc làm và chờ đợi Ngài trở lại. Nhưng Phao-lô bảo họ phải quay lại làm việc và sống cuộc đời có ý nghĩa (II Tê. 3:11–13).

“Đang khi chờ đợi niềm hi vọng phước hạnh” (Tít 2:13) – ngày Chúa Jêsus trở lại đầy phước hạnh – chúng ta có thể cầu xin Thánh Linh giúp chúng ta “sống cuộc đời thánh khiết và tin kính… không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an” (II Phi-e-rơ 3:11, 14). Bạn có thể vui hưởng sự hiện diện của Đức Chúa Trời bằng cách nào trong hôm nay đang khi chờ đợi sự trở lại của Chúa Jêsus?

 

shares