http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 03 tháng 12 năm 2018 – Cảm Ơn Chúa Vì Chính Ngài!

Cảm Ơn Chúa Vì Chính Ngài!

Đọc: Thi Thiên 100

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài. Thi Thiên 100:4

 

Khi tôi túc trực chăm sóc mẹ tại trung tâm điều trị ung thư, tôi được biết Lori, cô cũng đang chăm sóc chồng ở phía hành lang bên kia. Tôi trò chuyện, cùng cười, cùng khóc, cùng tâm sự, cùng cầu nguyện với Lori ở khu sinh hoạt chung. Chúng tôi hết lòng hỗ trợ nhau khi chăm sóc cho người thân của mình.

Một ngày nọ, tôi lỡ chuyến xe đưa đón cư dân đi đến cửa hàng tạp hóa. Buổi tối hôm đó, Lori nói cô ấy sẽ chở tôi đến cửa hàng. Với những giọt nước mắt biết ơn, tôi nhận sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi nói: “Cảm ơn bạn về chính bạn.” Tôi thật sự biết ơn cô ấy vì chính con người cô ấy, chứ không phải chỉ vì những gì cô ấy làm cho tôi như một người bạn.

Thi Thiên 100 bày tỏ sự biết ơn Chúa về chính Ngài, không chỉ vì mọi điều Ngài làm. Trước giả Thi Thiên mời gọi “cả trái đất” “cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va” (c.1), tin chắc rằng “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (c.3). Đấng Tạo Hóa mời gọi chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài để “cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (c.4). Chúa đáng để chúng ta biết ơn luôn luôn bởi vì Ngài “là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (c.5).

Chúa luôn là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Bảo Tồn cõi vũ trụ này và cũng là Cha yêu thương của chúng ta. Ngài xứng đáng để chúng ta hết lòng biết ơn và vui mừng.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì chính Ngài!

Hôm nay, bạn sẽ chia sẻ tình yêu của Chúa cho ai?
bởi Xochitl E. Dixon

CHÚ GIẢI
Thi Thiên 100 lặp lại những lời của Thi Thiên 95. Cả hai thi thiên này đều bắt đầu bằng lời kêu gọi cất tiếng reo mừng và hát ca ngợi Chúa của các chúa, là Đức Gia-vê. Ngài là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, Kinh Thánh tiếng Việt thường dịch danh xưng này là Đức Giê-hô-va.

Nhưng ngoài những điểm tương đồng, hai bài ca này kể câu chuyện khác nhau. Thi Thiên 95 thức tỉnh một dân tộc đã đánh mất niềm vui (c.7-11), còn Thi Thiên 100 mời gọi cả trái đất cất tiếng reo mừng và hát ngợi khen Ngài cách vui mừng. Ít nhất là 14 lần tác giả Thi Thiên 100 đề cập đến Chúa của các chúa bằng danh xưng “Đức Giê-hô-va” hoặc bằng đại từ “Ngài.” Trong mỗi dòng, tác giả mời gọi mọi người thuộc mọi dân tộc bước vào sự hiện diện của Đấng đáng được ngợi khen nhiều hơn những gì tuyển dân yêu dấu của Ngài bày tỏ khi họ đánh mất niềm vui.

Mart DeHaan