Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 02 năm 2018

32
0
http://baigiangtinlanh.com
Thật Lạ Lùng

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 02 năm 2018

Thật Lạ Lùng!
Đọc: Khải huyền 21:1-3, 10-11, 23

Nguyện khắp trái đất được đầy vinh quang của Ngài! A-men! A-men! Thi thiên 72:19

Xét về bản chất tự nhiên, tất cả mọi người đều thiếu điều này (Rô. 3:23).

Chúa Jêsus là ánh sáng chiếu ra điều này (Hê. 1:3), và những ai biết Ngài đều đã thấy điều này (Giăng 1:14).

Trong Cựu Ước, điều này tràn ngập đền tạm (Xuất. 40:34-35) và dân Y-sơ-ra-ên đã được dẫn dắt bởi điều này.

Và chúng ta được hứa rằng trong thời sau cùng, thiên đàng sẽ có điều này chiếu rọi đến nỗi sẽ không cần đến mặt trời nữa (Khải. 21:23).

Điều được đề cập đến trong những câu phát biểu trên là gì?

Đó chính là vinh quang của Chúa. Và Ngài thật lạ lùng!

Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta biết mình có thể chiêm ngưỡng một chút vinh quang rực rỡ của Chúa đang khi còn sống trên trái đất mà Ngài tạo dựng. Vinh quang của Chúa được mô tả là sự bày tỏ của bản thể Ngài. Vì chúng ta không thể thấy Chúa nên Ngài bày tỏ những hình ảnh rõ ràng về sự hiện diện và công việc của Ngài qua vũ trụ tuyệt đẹp, qua ơn cứu rỗi lớn lao của Ngài và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.

Hôm nay, hãy tìm kiếm vinh quang của Chúa để nhận biết sự vĩ đại của Ngài. Bạn sẽ thấy vinh quang ấy trong thiên nhiên tươi đẹp, tiếng cười của trẻ thơ và tình yêu thương của người khác. Chúa vẫn bao phủ trái đất này bằng vinh quang của Ngài.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã cho con được chiêm ngưỡng một phần nhỏ bé trong vinh quang của Ngài. Ngài đã cho con nếm trải vinh quang trong Cứu Chúa. Và Ngài đã ban cho con niềm hy vọng chắc chắn rằng chúng con sẽ hiểu biết trọn vẹn về vinh quang của Ngài nơi thiên đàng.
Chúng ta có thể nhìn thấy và chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trong hiện tại và trong cõi đời đời.

bởi Dave Branon |

CHÚ GIẢI

Bằng ngôn ngữ hình ảnh, sứ đồ Giăng mô tả Giê-ru-sa-lem Mới từ trên trời giáng xuống như cô dâu mới sẵn sàng đón chồng mình. Vẻ đẹp của cô dâu bắt nguồn từ vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành “giống như một viên ngọc quý, như bích ngọc trong suốt” (Khải. 21:11, phần nhấn mạnh được thêm vào). Kinh Thánh không nói rằng Giê-ru-sa-lem mới được làm từ đá quý, nhưng vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ khiến thành chói sáng như những viên đá quý. Sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời chiếu sáng thành (c.23). Nói cách khác, sự hiện diện của Chúa – vinh quang của Ngài – khiến cho những cư dân trong thành có thể nhìn thấy rõ, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Ở Giê-ru-sa-lem mới, chúng ta sẽ được ánh sáng của vinh quang Ngài dẫn dắt.

J.R. Hudberg

shares