Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 03 năm 2018

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Khi Chúa Đổ Đầy

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 03 năm 2018

Khi Chúa Đổ Đầy

Đọc: Thi thiên 16:5-11

Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng. Thi thiên 16:11

“Mình làm gì thế này?” Lẽ ra tôi đã có một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong đời. Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Tôi vừa nhận được một công việc “thật sự”, là công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp ở một thành phố cách nơi tôi sống hàng trăm dặm. Cảm giác vui sướng vì bước tiến lớn lao đó nhanh chóng biến mất. Tôi phải sống trong một căn hộ nhỏ xíu, chẳng có đồ đạc. Tôi không biết gì về thành phố đó. Tôi cũng không quen bất cứ ai. Công việc thì rất tuyệt, nhưng nỗi cô đơn dường như quá lớn.

Một đêm nọ, tôi ngồi trong nhà và tựa lưng vào tường. Tôi mở Kinh Thánh và tình cờ lật ra Thi Thiên 16, câu 11 là lời hứa Chúa sẽ làm cho chúng ta được tràn đầy. Tôi cầu nguyện: “Lạy Chúa, con nghĩ công việc này hợp với con, nhưng con thấy cô đơn quá. Xin đổ đầy sự hiện diện gần gũi của Ngài trong con.” Tôi tiếp tục trình dâng lời cầu xin khẩn thiết như vậy trong suốt nhiều tuần sau đó. Có những đêm, cảm giác cô đơn trong tôi lắng dịu và tôi cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Chúa. Nhưng cũng có nhiều đêm, tôi lại cảm thấy cô đơn tột độ.

Nhưng khi đọc lại câu Kinh Thánh này, lòng tôi vững tin vào lời hứa ấy từ đêm này đến đêm khác và dần dần Chúa làm cho đức tin của tôi trở nên sâu sắc hơn. Tôi kinh nghiệm sự thành tín của Chúa theo cách chưa từng có trước đây. Tôi học biết rằng công việc ấy đã giúp tôi trải lòng ra với Chúa… và hạ mình chờ đợi sự đáp lời thành tín của Ngài, tin vào lời hứa Ngài sẽ đổ đầy Thánh Linh Ngài trong chúng ta.

Lạy Chúa, nhiều lần chúng con cảm thấy thật trống trải. Nhưng Chúa là Đấng biết rõ mọi lối đi trong cuộc đời. Chúa mong muốn chúng con tin cậy Ngài. Xin giúp chúng con bám chặt vào lời Ngài hứa sẽ đổ đầy chúng con trong những lúc tuyệt vọng.
Hãy neo chắc tấm lòng bạn nơi Chúa.

bởi Adam Holz |

CHÚ GIẢI

Đa-vít đã đối diện với nhiều kẻ thù và gặp vô số hiểm nguy. Những kinh nghiệm đó đã chứng tỏ sự thành tín của Chúa đối với ông. Trong Thi Thiên 16, Đa-vít hát rằng sự vui mừng và sự dẫn dắt mà ông có được chỉ đến từ nơi Chúa: “Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con; con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con” (c.8).

Trước đó trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên, Môi-se đã cầu xin sự hiện diện của Chúa đi cùng dân chúng trong hoang mạc (Xuất. 33:15-16). Chúa đã hứa sẽ đi cùng họ và ban cho họ sự yên nghỉ (c.14, 17).

Chúng ta cũng có thể tìm được sự giúp đỡ nơi Đức Chúa Trời của Môi-se và Đa-vít. Vào đêm trước khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài đã hứa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Ngài phán với môn đồ: “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý” (Gi. 14:15-17). Đức Chúa Trời của Đa-vít và Môi-se cũng chính là Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hêb. 13:5). Thánh Linh Ngài đang sống trong chúng ta.

Hôm nay bạn có cảm nhận sự hiện diện của Ngài không? Hãy trao phó mọi hoàn cảnh tuyệt vọng của mình cho Chúa. Ngài hứa sẽ dẫn dắt bạn.

Tim Gustafson

shares