Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 07 năm 2018

63
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 07 năm 2018

Một Thế Giới Toàn Hảo

Đọc: Khải huyền 21:1–5

Đấng ngồi trên ngai phán: “Nầy, Ta sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” Khải huyền 21:5

Katie được giao bài tập làm văn với đề tài “Thế Giới Hoàn Hảo Của Em.” Cháu viết: “Trong thế giới hoàn hảo của em… kem được cho miễn phí, kẹo mút có ở mọi nơi và bầu trời luôn trong xanh, có vài đám mây hình thù thú vị.” Rồi bài văn của cháu đột ngột chuyển hướng nghiêm túc hơn. Cháu viết tiếp: “Trong thế giới đó, không ai về nhà với tin buồn. Và cũng sẽ không có ai đi rao tin buồn.”

Không ai về nhà với tin buồn. Tuyệt vời quá phải không? Những lời này hướng đến niềm hy vọng chắc chắn mà chúng ta có trong Chúa Jêsus. Ngài đang “làm mới lại tất cả muôn vật”, Ngài chữa lành và biến đổi thế giới của chúng ta (Khải. 21:5).

Thiên đàng là nơi của những điều “không còn nữa” – không còn tội lỗi, không còn sự chết, không còn khóc than, không còn đau đớn, không còn nước mắt (c.4)! Đó là nơi mà chúng ta có mối tương giao trọn vẹn với Đức Chúa Trời, là Đấng vì yêu thương chúng ta, Ngài đã cứu chuộc và tuyên bố rằng ai tin Ngài đều thuộc về Ngài (c.3). Thật là một niềm vui lớn đang chờ đón chúng ta!

Chúng ta có thể nếm trước sự hoàn hảo này ngay tại đây và ngay lúc này. Khi tương giao với Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui trong sự hiện diện của Ngài (Côl. 1:12–13). Và ngay cả khi phải tranh chiến với tội lỗi, chúng ta cũng sẽ phần nào kinh nghiệm được chiến thắng vốn thuộc về chúng ta trong Đấng Christ (2:13–15), Đấng đã hoàn toàn đánh bại tội lỗi và sự chết.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì Ngài đang khiến muôn vật nên mới. Xin giúp chúng con sống trong niềm hy vọng về ngày mà chúng con sẽ được sống với Ngài trong sự thánh sạch và không chỗ trách được, trong sự hiện diện đời đời của Ngài tại trời mới đất mới.
Thế giới hoàn hảo của Đức Chúa Trời dành cho mọi người tin nhận Chúa Jêsus.

bởi Poh Fang Chia |

CHÚ GIẢI

Chúng ta biết gì về thế giới toàn hảo sắp đến—trời mới, đất mới và Giê-ru-sa-lem mới? Trong Ê-sai 65, chúng ta biết (như trong Khải huyền 21:4) về sự vắng mặt của đau đớn và phiền muộn: “Nơi ấy sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc, hay kêu la đau đớn nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết yểu”. Ở nơi này chúng ta sẽ “không nhọc công vô ích, không sinh con để gặp tai ương bất ngờ…. Muông sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau, sư tử sẽ ăn rơm như bò, còn rắn thì ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay hủy phá trong khắp núi thánh của Ta” (c.19-25). Ê-sai 66:22-23 tuyên bố rằng trong trời mới đất mới, tất cả những người được cứu chuộc “sẽ đến thờ lạy trước mặt [Đức Giê-hô-va]”.

Sự công chính sẽ ngự trị trong trời mới đất mới này (II Phi. 3:13). Ở nơi toàn hảo này, chúng ta sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời thánh khiết, là Đấng ở cùng chúng ta.

Alyson Kieda

shares