http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 11 năm 2018 – Ngài Vẫn Là Vua

Ngài Vẫn Là Vua

Đọc: Thi Thiên 74:4-8, 12-13

Lạy Đức Chúa Trời, xin trỗi dậy bênh vực lý lẽ của Ngài. Thi Thiên 74:22

 

Bản tin gọi đó là “ngày chết chóc nhất đối với Cơ Đốc nhân trong nhiều thập kỷ.” Hai đợt tấn công liên tiếp vào những người đang thờ phượng trong Chúa nhật tháng Tư năm 2017 khiến chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta đơn giản là không có chuyên mục nào để mô tả sự đổ máu trong nơi thờ phượng. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự giúp đỡ từ những người biết rõ nỗi đau này.

Khi A-sáp viết Thi Thiên 74, hầu hết người dân Giê-ru-sa-lem đã bị lưu đày hoặc bị giết hại. Tuôn đổ nỗi đau đớn trong lòng, ông mô tả sự tàn phá đền thờ bởi tay của những kẻ xâm lược tàn nhẫn. A-sáp cho biết: “Các cừu địch Chúa gầm thét giữa nơi hội họp” (c.4). “Chúng đã phóng hỏa đốt nơi thánh của Chúa, triệt hạ và làm ô uế nơi ngự của danh Ngài” (c.7).

Tuy nhiên, trước giả Thi Thiên đã tìm thấy chỗ nương dựa dù đối diện với thực tế kinh khiếp, điều đó đem đến sự khích lệ mà chúng ta cũng có thể kinh nghiệm. A-sáp phân tích: “Từ nghìn xưa, Đức Chúa Trời là Vua của con.” “Ngài thi hành sự cứu rỗi trên khắp đất” (c.12). Lẽ thật này khiến A-sáp ngợi khen quyền năng lạ lùng của Chúa dù ông không nhìn thấy sự cứu rỗi của Ngài trong lúc đó. A-sáp cầu nguyện: “Xin Chúa đoái đến giao ước của Ngài.” “Nguyện kẻ bị áp bức không trở về trong hổ thẹn; Nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ca ngợi danh Ngài” (c.20-21).

Khi công lý và lòng thương xót thiếu vắng, tình yêu và năng quyền của Chúa vẫn không hề suy giảm. Cùng với A-sáp, chúng ta có thể nói với lòng tin quyết rằng: “Đức Chúa Trời là Vua của con.”

Lạy Chúa, cùng với trước giả thi thiên, chúng con cầu nguyện cho sự tôn kính Danh Ngài. Xin bày tỏ chính Ngài là Đấng mạnh sức và đầy lòng thương xót. Xin trổi dậy và bênh vực lý lẽ của Ngài.

Đức Chúa Trời sẽ bênh vực danh Ngài.
bởi Tim Gustafson

CHÚ GIẢI
Là tác giả của Thi Thiên 74, A-sáp đã giúp dân Y-sơ-ra-ên bày tỏ sự than khóc về việc quân Ba-by-lôn tàn phá đền thờ vào năm 586 TC. Ông không biết rằng một ngày nào đó bài ca của ông sẽ nói lên một sự mất mát còn khó hiểu hơn. Theo Tân Ước, một đền thờ vĩ đại hơn của Đức Chúa Trời (Giăng 2: 20–21) đã bị đóng đinh trên cây gỗ. Lần này, chính Đức Chúa Trời đã gánh chịu sự mất mát đó. Chúng ta có liên quan thế nào trong câu chuyện này?
Mart DeHaan