Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 12 năm 2017

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Giáng Sinh Ở MacPherson Gardens

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 04 tháng 12 năm 2017

Giáng Sinh Ở MacPherson Gardens

Đọc: Lu-ca 1:68–75

Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài. Lu-ca 1:68

Có khoảng 230 gia đình và cá nhân sống tại MacPherson Gardens và tôi sống ở khu nhà số 72. Mỗi người có câu chuyện đời riêng. Một bà cụ ở tầng thứ mười có con cái đã trưởng thành, đã lập gia đình và chuyển đi nơi khác. Bây giờ bà sống một mình. Cách nhà bà vài căn là một cặp vợ chồng trẻ có hai con – một trai và một gái. Một thanh niên phục vụ trong quân đội sống dưới đó vài tầng. Trước kia anh có đi nhà thờ; có lẽ anh sẽ đi một lần nữa vào lễ Giáng Sinh. Tôi gặp những người này vào Giáng Sinh năm ngoái khi hội thánh chúng tôi có chương trình nhạc thánh Giáng Sinh ở khu vực này.

Mỗi dịp lễ Giáng Sinh – như Giáng Sinh đầu tiên – nhiều người không biết rằng Đức Chúa Trời đã bước vào thế giới này qua hình hài một em bé tên là Hài nhi Jêsus (Lu-ca 1:68; 2:21). Hoặc họ không biết tầm quan trọng của sự kiện đó – đó là “tin lành sẽ là niềm vui lớn cho mọi người” (2:10). Vâng, mọi người! Dù chúng ta có quốc tịch, văn hóa, giới tính, hay tình trạng tài chính thế nào, thì Chúa Jêsus đã đến để chịu chết cho chúng ta và ban sự tha tội hoàn toàn để chúng ta được hòa giải với Ngài và vui hưởng tình yêu, sự vui mừng, bình an và hy vọng của Ngài. Mọi người, từ người phụ nữ hàng xóm đến những đồng nghiệp mà chúng ta cùng ăn trưa, cần phải nghe tin tức tuyệt vời này!
Vào Giáng Sinh đầu tiên, các thiên sứ đã loan truyền tin vui này. Ngày nay, Chúa muốn hành động qua chúng ta để đem câu chuyện này đến với người khác.

Lạy Chúa, xin sử dụng con để chạm đến cuộc đời của người khác bằng tin mừng Ngài đã giáng thế.
Tin lành về sự giáng sinh của Chúa Jêsus là nguồn vui cho mọi người.

bởi Poh Fang Chia 

CHÚ GIẢI

Một trong những chủ đề lớn mà sách Phúc Âm Lu-ca thường xuyên khẳng định là sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus dành cho mọi người – chứ không phải chỉ dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên. Bài tĩnh nguyện hôm nay công bố rằng sự giáng sinh của Đấng Christ sẽ mang đến “niềm vui lớn cho mọi người” (2:10). Sứ điệp quan trọng này tiếp tục được nhắc lại sau đó khi Si-mê-ôn nói rằng sự cứu chuộc đã được chuẩn bị “trước mặt muôn dân” và Đấng Mê-si-a của Y-sơ-ra-ên sẽ là “ánh sáng soi đường cho các dân ngoại, và là vinh quang của Y-sơ-ra-ên, tức dân Ngài” (c. 30–32). Ở phần kết của Phúc Âm Lu-ca, Đấng Christ phục sinh nói với hai môn đồ trên đường Em-ma-út rằng “người ta phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho tất cả các nước về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem” (24:47). Sứ điệp này không chỉ dành riêng cho dân Y-sơ-ra-ên, cũng không phải để chúng ta giữ riêng cho mình. Toàn thế giới này đều là đối tượng cho tình yêu của Đức Chúa Trời.

shares