Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 04 năm 2018

54
0
http://baigiangtinlanh.com
Điều Mình Muốn Nghe

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 04 năm 2018

Điều Mình Muốn Nghe

Đọc: II Sử ký 18:5-27

Nhưng tôi ghét hắn, vì hắn không bao giờ nói tiên tri lành về tôi, chỉ toàn là điều dữ. II Sử ký 18:7

Là con người, chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm những thông tin ủng hộ cho ý kiến của mình. Nghiên cứu cho thấy chúng ta tìm kiếm thông tin ủng hộ quan điểm của mình nhiều gấp hai lần những thông tin phản đối. Khi đắm chìm trong cách suy nghĩ của mình, chúng ta thường tránh để cho lối suy nghĩ đó bị thách thức bởi các quan điểm trái ngược.

Đó là trường hợp của vua A-háp khi ông trị vì trên Y-sơ-ra-ên. Khi ông và Giô-sa-phát, vua Giu-đa bàn luận về việc có nên đánh Ra-mốt Ga-la-át không, vua A-háp đã tập hợp 400 tiên tri lại để giúp ông và Giô-sa-phát quyết định, đây là những tiên tri do chính ông chỉ định và vì thế họ sẽ nói những điều mà ông muốn nghe. Tất cả đều đáp rằng ông nên đi: “Hãy đi! Đức Chúa Trời sẽ phó thành ấy vào tay bệ hạ” (II Sử. 18:5). Vua Giô-sa-phát hỏi liệu có tiên tri nào được Chúa chọn để họ có thể nhờ người ấy cầu hỏi Chúa không. Vua A-háp đáp cách lưỡng lự bởi vì Mi-chê, tiên tri của Chúa, “không bao giờ nói tiên tri lành về [ông], chỉ toàn là điều dữ” (c.7). Thật vậy, tiên tri Mi-chê đã cho biết rằng hai vua sẽ không thắng trận đâu và dân chúng sẽ “tản lạc trên núi” (c.16).

Khi đọc câu chuyện của họ, tôi thấy mình cũng có khuynh hướng tránh những lời khuyên khôn ngoan nếu đó không phải là những gì mà tôi muốn nghe. Trong trường hợp của vua A-háp, kết quả của việc nghe theo 400 tiên tri kia, là “những người luôn ủng hộ ông” thật thảm hại (c.34). Nguyện chúng ta sẵn sàng tìm kiếm và lắng nghe lẽ thật là Lời Chúa trong Kinh Thánh, ngay cả khi điều đó trái ngược với những gì chúng ta thích nghe.

Lạy Chúa, xin giúp con tìm kiếm và chú tâm vào lời khuyên dạy của Ngài, ngay cả khi điều đó trái ngược với ước muốn của con hay lối suy nghĩ thông thường của mọi người.
Lời khuyên dạy của Chúa luôn đáng tin cậy và khôn ngoan.

bởi Kirsten Holmberg 

shares