Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 06 năm 2018

18
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 06 năm 2018

Người Mù Khẩn Cầu

Đọc: Lu-ca 18:35-43

“Lạy Jêsus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Lu-ca 18:38

Trong một chuyến du lịch cách đây vài năm, người bạn cùng đi thấy tôi đang căng mắt ra để nhìn những vật thể ở đằng xa. Việc anh ấy làm sau đó rất đơn giản nhưng thật sự thay đổi cuộc đời. Anh lấy cặp kính của mình ra và nói: “Thử đeo vào xem sao.” Khi tôi đeo kính của anh ấy vào, ngạc nhiên thay, đôi mắt cận thị của tôi đã thấy mọi thứ thật rõ ràng. Sau đó, tôi đến tiệm kính để đo mắt và mua một cặp kính thích hợp cho mình.

Phần Kinh Thánh hôm nay trong Lu-ca 18 ghi lại câu chuyện về một người bị mù và vì mù lòa nên anh buộc phải đi ăn xin để kiếm sống. Tin tức về Chúa Jêsus, một giáo sư được nhiều người biết đến và là một người có thể làm phép lạ đã đến tai của người ăn xin mù lòa này. Vì thế, khi Chúa Jêsus đi ngang qua chỗ người mù đang ngồi, niềm hy vọng đã thắp lên trong lòng anh. Anh kêu lên: “Lạy Jêsus, Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” (c.39). Dù bị mù nhưng anh lại được soi sáng về tâm linh để nhận biết Chúa Jêsus và tin Ngài có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Chính đức tin này đã thúc giục anh càng kêu lớn hơn: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót con!” Kết quả là gì? Anh không còn mù nữa, và từ chỗ ăn xin để kiếm sống, anh đã chúc tụng Đức Chúa Trời vì làm cho anh được sáng mắt (c.43).

Trong những lúc tăm tối của cuộc đời, bạn tìm đến đâu? Bạn sẽ kêu cầu ai? Đeo đôi kính phù hợp sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn, nhưng chính sự đụng chạm đầy thương xót của Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời đã đem con người từ bóng tối tâm linh ra nơi ngập tràn ánh sáng.

Lạy Cha, xin mở mắt lòng con để con nhận biết rõ Chúa Jêsus là ai và những gì Ngài có thể làm.
Cha Thiên Thượng luôn vui lòng ban sự soi sáng tâm linh cho những người cầu xin Ngài.

bởi Arthur Jackson |

CHÚ GIẢI

Từ sách Phúc Âm Mác, chúng ta biết được tên của người mù là Ba-ti-mê (10:46). Học giả Kinh Thánh Kenneth Bailey đã cho biết trong quyển Chúa Jêsus qua Đôi Mắt của Người Trung Đông rằng câu chuyện của Ba-ti-mê được hiểu đúng nhất khi xem xét điều xảy ra kế tiếp – Chúa Jêsus gặp gỡ Xa-chê, người thâu thuế ở thành Giê-ri-cô (Lu-ca 19). Với hai người này, Chúa Jêsus đang đến với những người đặc biệt trong bối cảnh xã hội của nước Y-sơ-ra-ên ở thế kỷ thứ nhất – một người ăn xin mù và một người thâu thuế giàu có. Đấng Christ đã bày tỏ ân điển với cả hai bằng cách ban ánh sáng cho Ba-ti-mê và đem sự cứu rỗi đến nhà của Xa-chê (19:9-10).

Yếu tố kết nối hai câu chuyện này là từ con. Ba-ti-mê gọi Chúa Jêsus là “Con vua Đa-vít”, một danh hiệu cho thấy Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a mà dân Y-sơ-ra-ên đã trông đợi. Chúa Jêsus gọi Xa-chê là “con cháu Áp-ra-ham” (c.9) Ngài không nói đến dân tộc nhưng đang khẳng định rằng Xa-chê đã tin (Gal. 3:7). Hai câu chuyện này khớp với việc Chúa Jêsus tuyên bố Ngài là “Con Người” – một danh xưng khác chỉ về chức vụ Mê-si-a (Lu. 19:10).

Trên thập tự giá, Đấng Christ đã hoàn tất công tác tìm và cứu những người hư mất như Ba-ti-mê, Xa-chê và mỗi chúng ta.

Bill Crowder

 

shares