http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 11 năm 2018 – Chân Nguồn Khôn Ngoan

Chân Nguồn Khôn Ngoan

Đọc: I Các vua 3:16-18

Xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng. I Các vua 3:9

 

Một người đàn ông thưa kiện một phụ nữ, cho rằng bà lấy con chó của ông. Trong phiên tòa, người phụ nữ nói rằng con chó của bà không thể nào là của ông và cho quan tòa biết bà đã mua nó tại đâu. Người chủ thật sự được tiết lộ khi quan tòa thả con chó ra trong phòng xử án. Nó vẩy đuôi, ngay lập tức chạy đến người đàn ông!

Sa-lô-môn, một quan tòa ở đất nước Y-sơ-ra-ên ngày xưa đã phải phân xử một vụ việc tương tự. Hai người phụ nữ đều cho mình là mẹ của một bé trai. Sau khi xem xét cả hai lời tranh luận, ông yêu cầu đem đến một thanh gươm để xẻ đôi đứa bé. Người mẹ thật cầu xin Sa-lô-môn giao đứa trẻ cho người phụ nữ kia, bà chọn cứu mạng con trai mình cho dù không có được nó (I Các. 3:26). Và Sa-lô-môn giao đứa trẻ cho bà.

Sự khôn ngoan là cần thiết khi chúng ta quyết định điều gì là công bằng và đạo đức, đúng và sai. Nếu chúng ta thật sự coi trọng sự khôn ngoan thì hãy cầu xin Chúa cho mình một tấm lòng khôn sáng, như Sa-lô-môn đã cầu xin (c.9). Có thể Chúa đáp lời cầu xin bằng cách giúp chúng ta quân bình những nhu cầu và ước muốn của mình với lợi ích của người khác. Có thể Ngài giúp chúng ta suy xét những lợi ích ngắn hạn so với dài hạn (có khi là đời đời) hầu có thể tôn kính Ngài trong cách chúng ta sống.

Chúa không chỉ là quan tòa khôn ngoan toàn vẹn, nhưng Ngài còn là Đấng khuyên bảo cách riêng tư, sẵn sàng ban cho chúng ta sự khôn ngoan cách rộng rãi để sống tin kính (Gia. 1:5).

Lạy Chúa, con tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời, là chân nguồn của sự khôn ngoan. Xin dạy con đưa ra những quyết định đem đến sự tôn kính cho danh Ngài.

Bạn cần sự khôn ngoan ư? Hãy cầu xin Chúa là Chân Nguồn duy nhất có thể cung ứng.
bởi Jennifer Benson Schuldt