Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 12 năm 2017

50
0
http://baigiangtinlanh.com
Chúa Jêsus Yêu Thương Maysel

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 05 tháng 12 năm 2017

Chúa Jêsus Yêu Thương Maysel

Đọc: I Giăng 4:7–16

Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta. I Giăng 4:10

Khi còn nhỏ, Maysel, em tôi thường hát bài thánh ca quen thuộc theo cách riêng: “Chúa yêu con, lòng con vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho Maysel.” Điều này làm tôi rất khó chịu! Là chị, tôi biết mình “khôn hơn” và tôi biết lời bài hát phải là “đã tỏ cho hay,” chứ không phải “đã tỏ cho Maysel.” Tuy vậy, em vẫn cứ hát theo cách của em.

Bây giờ tôi nghĩ em tôi đã biết rõ lời bài hát ngay từ đầu. Thực sự, Kinh Thánh bày tỏ cho Maysel và tất cả chúng ta rằng Chúa Jêsus yêu thương chúng ta. Chúng ta đã đọc chân lý đó rất nhiều lần. Ví dụ, hãy xem những sách được viết bởi sứ đồ Giăng: “môn đồ được Đức Chúa Jêsus yêu thương” (Gi. 21:7, 20). Ông nói cho chúng ta biết về tình yêu thương của Chúa qua một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng nhất là Giăng 3:16: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Giăng củng cố sứ điệp yêu thương đó trong I Giăng 4:10: “Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.” Như Giăng biết Chúa Jêsus yêu thương ông, chúng ta cũng được bảo đảm như vậy. Chúa Jêsus thực sự yêu thương chúng ta. Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta điều đó.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã bảo đảm rằng Ngài yêu thương chúng con. Chúng con thật biết ơn Ngài đã yêu thương chúng con đến nỗi chịu chết vì chúng con.
Chúa yêu tôi, lòng tôi vui thay!

bởi Alyson Kieda 

CHÚ GIẢI

Bạn có ao ước mình có thể tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn chăng? Hoặc bạn thấy ý tưởng đó dường như trẻ con và quá ích kỷ?

Sứ đồ Giăng, “người được Đức Chúa Jêsus yêu thương” (Giăng 13:23), chắc hẳn đã nghe Thầy mình nói rằng chỉ những ai trở nên như đứa trẻ thì mới được vào nước thiên đàng (Mat. 18:2–4). Giăng đã nhận lấy những lời đó, nhưng ông không chỉ giữ khư khư cho bản thân. Ông viết về Đức Chúa Cha là Đấng yêu thương hết thảy chúng ta (Giăng 3:16; 1 Giăng 4:14–16). Với sự trưởng thành sâu sắc và sự đơn sơ như con trẻ, ông nhắc nhở chúng ta rằng tin Chúa là tình yêu và Ngài yêu thương mỗi một chúng ta là điều khiến chúng ta yêu mến Ngài và tha nhân.

shares