http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 02 năm 2019 – Tình Yêu Biến Đổi

Tình Yêu Biến Đổi

Đọc: Công vụ 9:1-22

Sau-lơ… công bố trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Công vụ 9:20

Trước khi gặp Chúa Jêsus, tôi từng bị tổn thương sâu sắc đến nỗi tôi tránh hết các mối liên hệ gần gũi vì sợ mình sẽ bị tổn thương thêm. Chỉ có mẹ là người bạn thân nhất của tôi, cho đến khi tôi kết hôn với anh Alan. Bảy năm sau đó, khi chúng tôi ở trên bờ vực ly dị, tôi chở Xavier, đứa con mới ở tuổi mẫu giáo đi nhóm tại một hội thánh. Tôi ngồi gần cửa ra vào, dù sợ đặt lòng tin nhưng tôi lại rất cần sự giúp đỡ.

Mừng thay, các tín hữu đã đến và cầu nguyện cho gia đình tôi và dạy tôi cách để nuôi dưỡng mối liên hệ với Chúa qua sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Theo thời gian, tình yêu của Đấng Christ và của những người theo Ngài đã thay đổi tôi.

Hai năm sau buổi nhóm đầu tiên đó, chúng tôi đã xin được làm báp-têm. Một thời gian sau, trong một lần trò chuyện hàng tuần, mẹ tôi nói: “Con giờ khác rồi. Hãy nói cho mẹ nghe thêm về Chúa Jêsus đi.” Một vài tháng trôi qua và bà cũng đã tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.

Chúa Jêsus đã biến đổi nhiều cuộc đời… những cuộc đời như Sau-lơ, kẻ bắt bớ hội thánh đáng sợ nhất cho đến khi ông gặp Đấng Christ (Cv. 9:1-5). Nhiều người khác đã giúp Sau-lơ học biết thêm về Chúa Jêsus (c.17-19). Sự biến đổi mạnh mẽ này đã làm cho sự dạy dỗ đầy quyền năng Thánh Linh của ông càng thêm đáng tin cậy (c.20-22).

Có thể kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Jêsus của chúng ta không sâu sắc như Sau-lơ. Có thể sự biến đổi cuộc đời của chúng ta cũng không nhanh chóng hay mạnh mẽ như vậy. Nhưng khi người khác nhìn thấy tình yêu của Đấng Christ thay đổi chúng ta theo thời gian, thì chúng ta sẽ có cơ hội để nói cho người khác biết về những gì Ngài đã làm cho mình.

Cuộc đời được biến đổi bởi tình yêu Đấng Christ là điều đáng để chia sẻ. Bởi Xochitl E. Dixon 

Chú Giải

Sau-lơ (cũng được gọi là Phao-lô, Cv. 13:9), xuất hiện lần đầu tiên trong Kinh Thánh ở Công vụ 7:58-8:3. Lúc đó, ông là một “thanh niên”, là người làm nhiệm vụ xác nhận việc ném đá Ê-tiên. Sau-lơ bắt bớ Hội Thánh và bắt các Cơ Đốc nhân bỏ tù (8:3). Những ký thuật cuối cùng về Phao-lô lại khá khác biệt. Trong Phi-lê-môn 1:9, Phao-lô miêu tả bản thân ông là “đã già rồi và hiện nay đang bị tù vì Đấng Christ Jêsus” và trong II Ti-mô-thê 4:6-8, ông nói rằng cuộc đời được Đấng Christ ngự trị của ông là của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. 

Arthur Jackson