http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

 Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 11 năm 2018 – Người Cha Tại Phòng Nha

Người Cha Tại Phòng Nha

Đọc: Ma-thi-ơ 26:36-39

Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con, mà theo ý Cha. Ma-thi-ơ 26:39

 

Tôi không hề nghĩ mình sẽ có được một bài học sâu sắc về tấm lòng của Cha Thiên Thượng tại phòng khám nha khoa, nhưng tôi đã nhận được. Tôi ở đó với đứa con trai 10 tuổi của mình. Cháu có một chiếc răng vĩnh viễn mọc bên dưới chiếc răng sữa chưa rụng. Chiếc răng đó cần phải được nhổ đi. Không có cách nào khác.

Con tôi khóc và nài nỉ tôi: “Bố, không còn cách nào khác sao? Không chờ đợi thử được sao? Bố, con không muốn nhổ chiếc răng này!” Tôi suýt nữa xiêu lòng, nhưng tôi bảo cháu: “Con à, phải nhổ thôi. Bố rất tiếc là không có cách nào khác.” Và rồi tôi nắm tay cháu khi cháu đau đớn trong lúc nha sĩ nhổ bỏ chiếc răng hàm cứng đầu, tôi cũng rớm nước mắt. Tôi không thể cất đi nỗi đau của con; cách tốt nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh cháu trong lúc đau đớn.

Trong giây phút đó, tôi nhớ đến Chúa Jêsus trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã cầu xin Cha một phương cách khác. Chắc chắn tấm lòng của Đức Chúa Cha đã tan vỡ khi nhìn thấy Con yêu dấu của Ngài đau đớn! Tuy nhiên, không còn cách nào khác để cứu dân Ngài.

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng đối diện với những thời khắc đau đớn không thể tránh khỏi—như con trai của tôi. Nhưng vì cớ việc Chúa Jêsus làm cho chúng ta qua Thánh Linh Ngài, ngay cả trong những giờ phút đen tối nhất, Cha Thiên Thượng vẫn luôn ở với chúng ta (Mat. 28:20).

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì yêu thương chúng con đến nỗi sai Con yêu dấu của Ngài đến cứu chúng con, dù điều đó đã làm lòng Ngài tan vỡ. Trong những lúc chúng con vui mừng hay đau khổ, cảm ơn Ngài vì Thánh Linh Ngài vẫn nắm giữ và ẵm bồng chúng con.

Cha Thiên Thượng yêu dấu hứa sẽ luôn ở với chúng ta, ngay cả những lúc đen tối nhất của cuộc đời.
bởi Adam Holz

CHÚ GIẢI
Trong Ma-thi-ơ 26:36–39, chúng ta nhìn thấy rõ nhân tánh của Đấng Cứu Thế. Sau khi ban Tiệc Thánh xong, Chúa Jêsus báo trước về việc Giu-đa sẽ phản Ngài (c. 25) và các môn đồ sẽ lìa bỏ Ngài (c.31–35). Bây giờ, họ đang ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê, là nơi Chúa Jêsus thường đến với các môn đồ (Lu. 21:37; 22:39). Khi chuẩn bị nói chuyện với Cha, Ngài nói với các môn đồ: “Linh hồn Ta đau buồn cho đến chết; các con hãy ở đây và tỉnh thức với Ta” (Mat. 26:38). Hãy suy nghĩ điều này! Trong giờ phút tăm tối nhất, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ mong muốn những người bạn ở bên cạnh Ngài.

Chúa Jêsus đi xa hơn một chút để cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con” (c.39). Nhưng ngay cả Chúa Jêsus cũng không được nhậm lời trong tất cả lời cầu nguyện của Ngài. Chẳng bao lâu sau, tại thập tự giá, Ngài kêu lớn tiếng: “Đức Chúa Trời của con! Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài lìa bỏ con?” (27:46). Đức Chúa Trời không cất đi chén đắng khỏi Ngài. Chúa Jêsus đã uống chén đó thay chúng ta. Và Ngài gánh chịu một mình.

Đức Chúa Trời hứa với chúng ta: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Hê. 13:5). Khi đối diện với những giờ phút tăm tối nhất, liệu tôi có tin điều này không?

Tim Gustafson