Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 12 năm 2017

70
0
Kinh Thánh hàng ngày
Dù Thế Nào Vẫn Tin Cậy Chúa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 06 tháng 12 năm 2017

Dù Thế Nào Vẫn Tin Cậy Chúa

Đọc: Đa-ni-ên 3:13–25

Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi. Đa-ni-ên 3:17

Do bị một vết thương vào năm 1992, tôi thường xuyên bị đau nhức ở lưng trên, hai vai và cổ. Trong những lúc đau đớn và ngã lòng nhất, thật không dễ để tin cậy và ngợi khen Chúa. Nhưng khi hoàn cảnh vượt quá sức chịu đựng thì sự hiện diện của Chúa đã an ủi tôi. Ngài khiến tôi mạnh mẽ và bảo đảm với tôi về sự tốt lành không hề thay đổi, quyền năng vô hạn và ân điển bền vững của Ngài. Và khi tôi bị cám dỗ nghi ngờ Chúa, tôi lại được khích lệ bởi đức tin đầy quả quyết của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Họ đã thờ phượng Chúa và tin rằng Ngài ở cùng họ, ngay cả khi hoàn cảnh dường như vô vọng.

Khi Vua Nê-bu-cát-nết-sa đe dọa ném họ vào lò lửa hực nếu họ không chịu từ bỏ Đức Chúa Trời chân thật để thờ lạy pho tượng vàng của vua (Đa. 3:13–15), ba người này đã bày tỏ lòng can đảm và lòng tin chắc chắn. Họ không bao giờ nghi ngờ Chúa là Đấng xứng đáng để họ thờ phượng (c.17), dù Ngài không cứu họ khỏi tình thế khó khăn này (c.18). Và Chúa không bỏ rơi họ trong lúc có cần; Ngài đã đến với họ và bảo vệ họ trong lò lửa (c.24–25).

Chúa cũng không lìa bỏ chúng ta. Ngài vẫn ở cùng chúng ta qua những thử thách khắc nghiệt như lò lửa của Nê-bu-cát-nết-sa. Cho dù sự đau khổ của chúng ta không chấm dứt trong cõi đời tạm này, nhưng Chúa vẫn luôn và sẽ luôn là Đấng cao cả, đáng tin cậy và tốt lành. Chúng ta có thể trông cậy vào sự hiện diện bất biến và đầy tình yêu thương của Ngài.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã luôn ở cùng chúng con, dù chúng con đang trải qua điều gì.
Đức tin nương cậy nơi bản tính không thay đổi của Đức Chúa Trời Toàn Năng, chứ không dựa vào hoàn cảnh của chúng ta.

bởi Xochitl E. Dixon |

shares