Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 03 năm 2018

69
0
http://baigiangtinlanh.com
Chia Cắt Tạm Thời

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 03 năm 2018

Chia Cắt Tạm Thời

 Đọc: I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
… để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng. I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13

Tôi và cháu gái Allyssa thường thực hiện một “thủ tục” đặc biệt khi tạm biệt nhau. Chúng tôi choàng tay ôm lấy nhau và bắt đầu khóc nức nở khoảng hai mươi giây. Sau đó, chúng tôi dừng lại và nói: “Hẹn ngày gặp lại!” rồi quay đi. Dù hành động đó thật buồn cười, nhưng chúng tôi luôn mong đợi sẽ sớm gặp lại nhau.

Nhưng đôi khi, thật khó để đối diện với nỗi đau phải xa cách người thân yêu. Khi sứ đồ Phao-lô nói lời tạm biệt với các trưởng lão ở Ê-phê-sô thì “mọi người đều khóc lóc và ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn. Họ đau buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa” (Cv. 20:37-38).

Tuy nhiên, nỗi buồn lớn nhất là khi chúng ta bị sự chết chia lìa và phải nói lời từ biệt cuối cùng trong đời. Khó mà hình dung được sự chia cắt như vậy. Chúng ta than khóc. Chúng ta tiếc thương. Làm sao chịu được nỗi đau thấu tâm can khi không còn ôm được người mà mình yêu quý?

… Để anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng. Phao-lô viết về sự đoàn tụ trong tương lai của những người “tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại” (I Tês. 4:13-18). Ông nói: “Vì khi có hiệu lệnh ban ra, với tiếng gọi của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm” và những người đã chết cũng như những người đang còn sống sẽ cùng nhau gặp Chúa. Một sự đoàn tụ tuyệt vời biết bao!

Và điều tuyệt vời nhất là chúng ta sẽ được ở cùng Chúa Jêsus mãi mãi. Đó là niềm hy vọng đời đời.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã đảm bảo với chúng con rằng thế gian này không phải là tất cả những gì chúng con có, mà Ngài còn ban phước hạnh đời đời cho tất cả những ai tin Ngài.
Khi đối diện với sự chết, con dân Chúa sẽ không nói “tạm biệt” nhưng sẽ nói “hẹn gặp lại.”

bởi Cindy Hess Kasper 

CHÚ GIẢI

Kinh Thánh nói về niềm hi vọng là lòng tin mạnh mẽ nơi mục đích và quyền năng của Đức Chúa Trời. I Phi-e-rơ 1:3 chép: “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ.” Niềm hi vọng của chúng ta được vững chắc nhờ Đấng Christ đã chiến thắng sự chết thay cho chúng ta. Rô-ma 15:4 nói thêm: “Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hi vọng.”

Sự yên ủi của Kinh Thánh cho chúng ta niềm hy vọng khi nhìn thấy cách Chúa đã thành tín đối với con dân Ngài. Ngài là “Đức Chúa Trời của mọi niềm hy vọng” (c.13), là Đấng khích lệ chúng ta tin cậy Ngài dù đối diện với bất cứ điều gì. Và Ngài chính là niềm hy vọng khi chúng ta chờ đợi sự đoàn tụ trong tương lai với những người thân yêu đã đi trước mình.

Bill Crowder

 

shares