Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 08 năm 2018

34
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 08 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 08 năm 2018

Khi Mọi Thứ Sụp Đổ

Đọc: I Các vua 17:15-24
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Hê-bơ-rơ 4:16

Trong suốt cuộc Khủng Hoảng Tài Chính Châu Á năm 1997, người cần việc thì nhiều mà việc cần người thì ít. Tôi là một trong những người đi xin việc năm đó. Sau chín tháng đầy lo lắng, cuối cùng tôi cũng xin được một công việc viết quảng cáo. Nhưng chưa được bao lâu thì công ty lại rơi vào thời kỳ khó khăn và tôi lại thất nghiệp.

Bạn đã từng ở trong hoàn cảnh đó chưa? Khi điều tồi tệ nhất dường như đã qua đi thì đột nhiên mọi thứ lại sụp đổ trước mắt bạn. Bà góa tại Sa-rép-ta cũng như vậy (I Các. 17:12). Vì nạn đói nên bà chỉ còn đủ để chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho bà và con trai khi tiên tri Ê-li xin bà một miếng bánh. Bà miễn cưỡng đồng ý nhưng Chúa đã chu cấp bột và dầu cho bà không ngừng (c.10-16).

Nhưng rồi con trai bà lâm bệnh, sức khỏe yếu dần rồi tắt hơi. Bà góa kêu van: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội lỗi tôi và giết con tôi chăng?” (c.18).

Nhiều lần, có lẽ chúng ta cũng muốn phản ứng giống bà góa này, chúng ta tự hỏi liệu có phải Chúa đang trừng phạt mình không. Chúng ta quên rằng những điều tồi tệ có thể xảy ra trong thế giới hư hoại này.

Tiên tri Ê-li đã trình dâng sự việc lên cho Chúa, ông cầu nguyện cách khẩn thiết cho cậu bé và Chúa đã khiến cậu bé sống lại! (c.20-22).

Khi mọi thứ xung quanh sụp đổ, nguyện chúng ta sẽ giống như Ê-li, nhận biết rằng Đấng thành tín sẽ không lìa bỏ chúng ta! Chúng ta có thể tin cậy nơi mục đích tốt lành của Chúa ngay cả khi không hiểu.

Lạy Cha, khi cơn sóng cuộc đời bủa vây, xin giúp con ghi nhớ rằng Ngài là Đấng quyền năng và Ngài quan tâm đến con. Xin giúp con noi gương Ê-li, cứ nương cậy nơi Ngài vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho ai yêu mến Ngài.
Chúa luôn tốt lành cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh.

bởi Poh Fang Chia |

CHÚ GIẢI

Có thể chúng ta dễ nghĩ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp nếu chúng ta làm đúng bổn phận của mình. Nhưng câu chuyện hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống không phải là một công thức. Người góa phụ đã trung tín và vâng lời, nhưng con trai bà vẫn chết. Nhưng chúng ta có thể được khích lệ khi biết rằng không có gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng thậm chí có thể khiến người chết sống lại (c.23).

Bạn có đang đối diện với hoàn cảnh vượt quá sức mình không? Hãy giao phó hoàn cảnh của bạn cho Đấng luôn thành tín.

J.R. Hudberg

shares