http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 07 tháng 08 năm 2019 – Trở Lại Cuộc Chiến

Trở Lại Cuộc Chiến

Kinh Thánh nền tảng: II Sa-mu-ên 12:26-31

26 Giô-áp đánh Ráp-ba của dân Am-môn, và hãm lấy đế đô.
27 Người sai sứ giả đến cùng Đa-vít mà nói rằng: Tôi có đánh Ráp-ba và hãm lấy thành ở mạn dưới rồi. 28 Bây giờ,vua hãy nhóm hiệp chiến sĩ còn lại, đến đóng trước thành và chiếm lấy nó, kẻo tôi hãm lấy nó thì công đó về tôi chăng.
29 Vậy,vua Đa-vít nhóm hiệp cả dân sự, kéo đến đánh Ráp-ba, vây và hãm lấy nó.
30 Người lột cái mão triều thiên của vua dân Am-môn đội trên đầu; mão đó cân nặng một ta-lâng vàng, có trang sức những bửu thạch; Đa-vít đặt nó ở trên đầu mình. Người cũng đoạt lấy rất nhiều của cải trong thành đem đi.

31 Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt, và lò gạch; người cũng đãi hết thảy thành của dân Am-môn như vậy. Đoạn,Đa-vít và cả dân sự đều trở về Giê-ru-sa-lem.

 • Có điều nào trong quá khứ(một va vấp, sự thất bại, một nỗi đau) làm cho chúng ta yếu đuối rời bỏ trận chiến thuộc linh hay không?

  Chúng ta phải làm sao để trở lại với cuộc chiến?
 • Tiếp nhận Chúa!
 • Cầu nguyện xin Chúa kéo chúng ta gần Ngài hơn! Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng, giúp đỡ.
 • Vững lòng tin.
 • Nhận thức mình đang yếu, đang rời bỏ khỏi hàng ngũ.
 • Ăn năn, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa hết lòng.
 • Lấy lại phong độ, lòng tin vào chính Chúa mà quay trở lại cuộc chiến.
 • Satan luôn lấy quá khứ đau khổ, buồn bã, thậm chí thất bại của chúng ta để tấn công, dày vò chúng ta. hãy vùng “dậy từ trong đám người chết” để Đấng Christ chiếu sáng chúng ta.
  Cho nên có chép rằng: Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. (Eph 5:14)
 • Có người nào mà Chúa đặt để cho chúng ta giúp họ quay trở lại cuộc chiến không?
  Chúng ta làm gì để giúp họ?
 • Cầu nguyện cho họ.
 • An ủi, khích lệ, nâng đỡ.
 • C 26. Tấm gương của Giô-áp.
  Tự nhận thấy trách nhiệm của mình.
  Tự nhận thấy vị trí của mình, không dành sự vinh quang về mình.
  Giúp người lãnh đạo “trở lại cuộc chiến”
  Chúng ta phải là người “không tự ái”
  Hãy trở lại cuộc chiến của chính chúng ta!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=eLMTVo6fB_w