http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 07 tháng 09 năm 2019 – Ngược Dòng

Ngược Dòng

Kinh Thánh nền tảng: Phi-líp 2:1–11

1 Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,
2 thì anh em hãy hiệp ý với nhau,đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.
3 Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.
4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.
5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,
6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;
7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;
8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

Mục đích bài học hôm nay cho chúng ta biết rằng khi chúng ta có Chúa thì chúng ta không còn theo sự khôn ngoan của đời này mà chúng ta sẽ đi theo sự dẫn dắt của lời Chúa và chúng ta có thể làm những việc mà người đời cho là “ngược dòng”. Chúng ta có sẳn sàng làm theo Lời Chúa!

Hãy chọn một câu Kinh Thánh và chia sẻ
Câu 2: Hiệp một để hầu việc Chúa! Vì chúng ta chỉ là các chi thể trong cùng một thân nên phải vâng phục nhau.
Câu 3: Chúng ta sống vì Chúa. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống.Khiêm nhường hạ mình dù thế gian ghen ghét chúng ta.
Câu 5,6,7: Phải bắt chước Chúa, sống giống Chúa!
Câu 8: Chúa đã chết trên cây thập tự vì cớ tội lỗi của chúng ta và cả nhân loại. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu mặc dầu, chúng ta yêu nhau như thế nào.
Câu 9,10,11,: Chúa vinh hiển vô cùng, chúng ta phải thờ lạy Chúa một cách tuyệt đối hạ mình tôn thờ bằng tâm thần và lẽ thật, hãy cầu nguyện trong danh Chúa! Sống trong danh Chúa! Bước đi trong danh Chúa!

  • Có điều nào mà chúng ta thấy khi làm theo Lời dạy của Chúa chúng ta đang đi ngược dòng, hoặc “ngược đời” hay không?
    Phao Lô bỏ tương lai mà người đời cho là sáng lạng để trở nên người chịu tử hình vì Chúa!
    Bao tiến sĩ, kỷ sư đã bỏ tất cả để trở thành giáo sĩ, mục sư.
    Chúng ta thấy kết quả thế nào, có thỏa lòng với điều đó hay không?

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=6ECw8nDgUEQ