http://baigiangtinlanh,com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 11 năm 2018 – Tôi Xin Lỗi

Tôi Xin Lỗi

Đọc: Cô-lô-se 3:12-17

Chúa đã tha thứ anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Cô-lô-se 3:13

 

Năm 2005, Collins đã xuyên tạc một báo cáo dẫn đến việc McGee bị tống giam bốn năm, và McGee thề sẽ tìm gặp Collins khi ra tù và “làm hại hắn.” McGee cuối cùng đã được giải tội, nhưng anh đã mất đi tất cả. Trong thời gian đó, nhiều báo cáo xuyên tạc của Collins bị vạch trần, anh bị mất việc và cũng phải sống sau song sắt. Nhưng cả hai người đã tin nhận Đấng Christ trong lúc ở tù.

Năm 2015, hai người phát hiện họ đang cùng làm việc trong một công ty có nền tảng đức tin. Collins nhớ lại: “Tôi [nói với McGee]: ‘Thú thật, tôi không có gì để giải thích, tất cả những gì tôi có thể làm là nói lời xin lỗi.’” McGee nói: Điều đó “còn hơn cả những gì tôi cần nghe,” anh đã rộng lượng tha thứ. Hai người có thể làm hòa vì cả hai đã kinh nghiệm tình yêu vô đối và sự tha thứ của Chúa, Đấng ban cho chúng ta năng lực để tha thứ “như Chúa đã tha thứ [chúng ta]” (Côl. 3:13).

Hai người hiện là đôi bạn rất tốt. Collins nói: “Chúng tôi có chung sứ mạng… là cho thế giới biết rằng nếu bạn nợ ai một lời xin lỗi, thì hãy dẹp bỏ lòng kiêu ngạo và xin lỗi đi.” “Và nếu bạn đang giữ lòng giận với ai đó, hãy dẹp bỏ sự cay đắng vì điều đó giống như bạn uống thuốc độc rồi chờ người khác bị ngộ độc.”

Chúa kêu gọi các tín hữu phải sống hòa thuận và hiệp một. Nếu chúng ta có “sự phàn nàn với người khác” thì hãy trình dâng cho Ngài. Ngài sẽ giúp chúng ta giảng hòa (c.13-15; Phi. 4:6-7).

Lạy Cha, cảm ơn Ngài đã sẵn lòng tha thứ khi chúng con đến với Ngài trong sự buồn rầu vì cớ tội lỗi mình. Xin giúp chúng con tiếp nhận ơn tha thứ của Ngài và cũng bày tỏ sự tha thứ với người khác.

Đấng Christ giải phóng chúng ta để tự do tha thứ.
bởi Alyson Kieda

CHÚ GIẢI
Nhiều chủ đề trong Cô-lô-se 3: 12–17 được lặp lại trong Ê-phê-sô 4–5. Phao-lô khuyên những người theo Đấng Christ ở Cô-lô-se và Ê-phê-sô có tinh thần tha thứ (Êph. 4:32; Côl. 3:13), yêu thương nhau (Êph. 5: 2; Côl. 3:14), sống trong sự bình an của Đấng Christ ( Êph. 4:3; Côl. 3:15), để lời của Đấng Christ hay để Đức Thánh Linh ở trong họ và đầy dẫy họ (Êph. 5:18; Côl. 3:16), và ca hát thờ phượng Chúa (Êph. 5:19; Côl. 3:16). Và trong mọi việc, hãy đầy dẫy lòng biết ơn (Êph. 5:20; Côl. 3:15).

Điểm chung là chúng ta không đủ khả năng làm bất cứ điều gì bởi sức riêng của mình. Chỉ khi Thánh Linh đầy dẫy trong chúng ta và Phúc Âm thay đổi tấm lòng của chúng ta thì đời sống của Đấng Christ mới được bày tỏ rõ ràng trong chúng ta.

Bill Crowder