Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 12 năm 2017

134
0
http://baigiangtinlanh.com
Ưu Tiên Việc Quan Trọng

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 12 năm 2017

Ưu Tiên Việc Quan Trọng

Đọc: I Ti-mô-thê 4:12–16

Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con. I Ti-mô-thê 4:16

Khi đi máy bay, bạn sẽ thấy có một nhân viên phi hành đoàn hướng dẫn an toàn bay trước khi cất cánh, giải thích những gì bạn phải làm trong trường hợp bị mất áp suất trong khoang. Mặt nạ ô-xy sẽ từ ngăn trên rơi xuống và hành khách phải tự đeo cho mình trước khi giúp người khác. Tại sao? Bởi vì trước khi giúp người khác, bạn phải có đủ sự tỉnh táo.

Khi Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe thuộc linh của chính mình trước khi giúp đỡ và phục vụ người khác. Ông nhắc nhở Ti-mô-thê về nhiều trách nhiệm của một mục sư. Cần phải đấu tranh chống tà thuyết (I Tim. 4:1-5) và sửa lại những giáo lý sai trật (c.6-8). Nhưng để làm tốt nhiệm vụ của mình, điều quan trọng nhất là “hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con [và] phải kiên trì trong mọi việc đó” (c.16). Ông cần phải giữ gìn mối liên hệ của mình với Chúa trước khi chăm lo cho người khác.

Những điều Phao-lô dạy Ti-mô-thê cũng áp dụng cho chúng ta nữa. Mỗi ngày chúng ta đều gặp những người không biết Chúa. Khi chúng ta “đủ ô-xy” thuộc linh cho chính mình qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện và sống trong năng quyền của Thánh Linh, chúng ta sẽ có mối liên hệ tốt với Chúa. Rồi chúng ta sẽ luôn tỉnh thức về mặt thuộc linh để giúp người khác.

Lạy Chúa, xin bày tỏ Lời Ngài cho con giờ này. Xin cho con hít thở sự tươi mới trong Lời Ngài trước khi ra đi làm ánh sáng cho thế gian.
Cuộc đời Cơ Đốc nhân là cánh cửa sổ mà qua đó người khác nhìn thấy Chúa Jêsus.

bởi C. P. Hia 

CHÚ GIẢI

Tầm quan trọng của mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời cũng là một chủ đề nổi bật trong Cựu Ước. Khi Môi-se chuyển giao vai trò lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên cho Giô-suê, ông nhắc người kế thừa mình phải giữ một mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Giô-suê cần phải học hỏi Lời Chúa, “suy ngẫm ngày và đêm” và “cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó.” Chỉ khi đó, Giô-suê mới có thể thành công trong việc dẫn dân tộc mình vào Đất Hứa (Giôs. 1:7–8). Bốn trăm năm sau, Đa-vít truyền lại lời khuyên tương tự cho con trai mình là Sa-lô-môn: “Hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài… Đức Giê-hô-va đã chọn con để xây cất một đền thờ dùng làm nơi thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn làm đi!” (I Sử. 28:9–10). Nghe lời khuyên khôn ngoan của cha mình, Sa-lô-môn đã hạ mình tìm kiếm Chúa và đã thành công trong việc xây dựng đền thờ (I Vua. 3:3–15; 6:14, 38).

Trong tuần này, bạn có thể làm những việc gì để củng cố mối liên hệ cá nhân giữa bạn với Chúa?

shares