http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 07 tháng 12 năm 2018 – 
Bàn Tay Kín Giấu Của Chúa

Bàn Tay Kín Giấu Của Chúa

Đọc: Thi Thiên 139:13-18

Số các ngày định cho con đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Thi Thiên 139:16

 

Bạn tôi được một cặp vợ chồng giáo sĩ ở Hoa Kỳ nhận làm con nuôi và anh lớn lên tại Ghana. Sau khi gia đình anh quay về Mỹ, anh bắt đầu học đại học nhưng rồi phải nghỉ học. Sau đó, anh đăng ký gia nhập quân đội, và điều này đã giúp anh chi trả học phí đại học và đưa anh đi khắp thế giới. Qua tất cả mọi sự, Chúa vẫn hành động, chuẩn bị anh cho một vai trò đặc biệt. Ngày nay, anh viết và biên tập văn phẩm Cơ Đốc phục vụ cho độc giả trên toàn thế giới.

Vợ anh cũng có một câu chuyện thú vị. Cô thi trượt môn hóa trong năm đầu đại học vì phải uống thuốc liều mạnh để điều trị bệnh động kinh. Sau một thời gian cân nhắc cẩn thận, cô chuyển từ ngành khoa học sang ngành Ngôn Ngữ Ký Hiệu Mỹ, với khối lượng bài vở phù hợp hơn. Khi nghĩ lại kinh nghiệm đó, cô nói: “Chúa đang chuyển hướng cuộc đời tôi cho mục đích lớn lao hơn.” Ngày nay, cô đem Lời Chúa, là lời có quyền năng biến đổi đời sống đến với những người khiếm thính.

Có khi nào bạn thắc mắc về nơi mà Chúa đang dẫn dắt bạn đến không? Thi Thiên 139:16 thừa nhận bàn tay tể trị của Chúa trong đời sống chúng ta: “Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con; Số các ngày định cho con, đã biên vào sổ Chúa khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy.” Chúng ta không biết Chúa sẽ dùng những hoàn cảnh trong đời sống mình như thế nào, nhưng chúng ta có thể yên tâm khi biết rằng Chúa biết rõ và Ngài đang dẫn lối chúng ta. Dù đôi khi chúng ta không nhìn thấy bàn tay tể trị của Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn hiện diện.

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy Ngài ngay cả trong những điều mà con không hiểu. Cảm tạ Chúa vì Ngài chăm sóc con và dẫn lối con.

Bạn sẽ làm gì để nhận biết sự dẫn dắt của Chúa hoặc vâng theo sự kêu gọi của Ngài trên đời sống bạn?
bởi Poh Fang Chia

CHÚ GIẢI
Đa-vít viết Thi Thiên 139 để thờ phượng Chúa, nhưng ông cũng cho chúng ta sự hiểu biết căn bản về thần học – nghiên cứu về thân vị của Đức Chúa Trời. Ông tập trung vào ba phẩm chất của Chúa, mà các nhà thần học gọi là “thuộc tánh.” Trong câu 1, Đa-vít chỉ ra sự toàn tri của Đức Chúa Trời — tức là Ngài biết hết tất cả: “Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con.” Sau đó, ông nói đến sự toàn tại của Chúa — tức là Đức Chúa Trời cùng một lúc ở khắp mọi nơi: “Con sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Con sẽ trốn đâu khỏi sự hiện diện của Ngài?” (c.7). Rồi tác giả tiếp tục nói về sự toàn năng của Chúa—tức là Đức Chúa Trời có quyền năng vô hạn — điều này được chứng tỏ trong cách Ngài tạo dựng chúng ta: “Vì chính Chúa nắn nên tâm can con, dệt thành con trong lòng mẹ con” (c.13).
Bill Crowder