Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 03 năm 2018

32
0
http:?/baigiangtinlanh.com
Sự Khôn Ngoan Của Người Già

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 03 năm 2018

Sự Khôn Ngoan Của Người Già

Đọc: I Các vua 12:1-7, 12-17

Người già cả có sự khôn ngoan, người sống lâu thêm hiểu biết. Gióp 12:12

Năm 2010, một tờ báo tại Singapore đã đăng bài viết đặc biệt về những bài học cuộc đời của tám công dân lớn tuổi. Bài báo mở đầu như sau: “Dù tuổi già đem đến những thách thức lớn cho tâm trí và thể xác, nhưng cũng thêm lên trong nhiều khía cạnh khác. Đó là sự phong phú về cảm xúc và tri thức xã hội; những phẩm chất mà các nhà khoa học bắt đầu định nghĩa là khôn ngoan… sự khôn ngoan của người già.”

Thật vậy, những bậc trưởng lão khôn ngoan luôn có nhiều điều để dạy chúng ta về cuộc đời. Nhưng trong Kinh Thánh, chúng ta bắt gặp một vị vua trẻ tuổi đã không nhận biết điều này.

Khi vua Sa-lô-môn băng hà, chúng ta đọc được trong I Các vua 12:3 rằng: “Toàn dân Y-sơ-ra-ên đến cùng Rô-bô-am” với một lời thỉnh cầu. Họ cầu xin vị vua mới giảm nhẹ ách lao dịch và thuế nặng mà vua cha Sa-lô-môn đã đặt trên họ. Đổi lại, họ sẽ phục vụ Rô-bô-am cách trung thành.

Lúc đầu, vị vua trẻ hỏi ý kiến các trưởng lão (c.6) nhưng ông lại bỏ qua lời khuyên của họ và nghe theo lời khuyên dại dột của những người trẻ cùng lứa tuổi với mình (c.8). Ông càng làm cho ách lao dịch trở nên nặng nề hơn trên dân chúng. Chính cách hành xử thiếu suy nghĩ đã khiến ông phải trả giá bằng phần lớn vương quốc của mình.

Tất cả chúng ta đều cần lời khuyên được đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt là từ những người đã bước đi với Chúa và lắng nghe lời khuyên dạy của Ngài. Hãy nghĩ đến sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho họ theo năm tháng. Họ có rất nhiều điều để chia sẻ với chúng ta về Chúa. Hãy tìm kiếm và chú ý lắng nghe sự khôn ngoan của họ.

Cảm tạ Chúa vì những người lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn mà Ngài đặt để trong cuộc đời con. Xin giúp con học hỏi từ họ và chú ý đến lời khuyên tin kính của họ.
Để tránh những sai lầm của tuổi trẻ, hãy học theo sự khôn ngoan của người già.

bởi Poh Fang Chia 

Rô-bô-am có quyền nghe theo bất cứ lời khuyên nào mà ông chọn, nhưng việc ông quyết định không vâng theo lời khuyên khôn ngoan của các trưởng lão đã dẫn đến việc đất nước Y-sơ-ra-ên bị phân chia thành hai vương quốc.

Bạn có đang đứng trước một quyết định nào đó không? Hãy tìm kiếm lời khuyên khôn ngoan từ những tín hữu trưởng thành.

J.R. Hudberg

shares