http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày 

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 03 năm 2019 – Nhẹ Nhàng Nhưng Uy Quyền

Nhẹ Nhàng Nhưng Uy Quyền

Kinh Thánh nền tảng:
Ê-sai 40:10-11

Chúa quá tuyệt vời và đang tể trị trong mọi việc lớn nhỏ. Những ngày qua từ việc học Kinh Thánh buổi sáng cho đến các bài học Kinh Thánh Online đều cho thấy chính Chúa là Đấng kiến tạo hoạch định tất cả.
Uy quyền:
Bài học của giáo sư Ân Điển trình bày về quyền năng sáng tạo, sự tể trị của Chúa trên vũ trụ này.
Bài học ngày hôm qua có gió xé núi, động đất, lửa.
Nhẹ nhàng:
Bài học của Ông Ms Lê Văn Sanh
Chúa của chúng ta là Đấng Nhân Từ Thương xót.
Bài học hôm qua: có tiếng nói êm dịu.

 • Sự nhân từ của Đức Chúa Cha:
  Nê-hê-mi 9:17
  Thi-Thiên 86:15; 103:8;145:8
  Giô-ên 2:13:
  2:13 Hãy xé lòng các ngươi, và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi; vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ.
  Giô-na 4:2
  2 Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ.
 • Sự nhân từ thương xót của Chúa Giê-xu:
  Luca 22:61-62
  61 Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã
  phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần;
  62 rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
  Quý Ông Bà Anh Chị Em thích nhìn thầy người lãnh đạo của mình có đức tính nào? Quyết đoán, mạnh mẽ, dứt khoát hay hiền, dịu dàng, từ tốn.
  Làm việc phải có uy quyền, uy quyền trong sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Là người được ơn trong lời nói và hành động.
 • Bài học cho mỗi chúng ta:
 • Kỷ luật trong tình yêu thương.
 • Cương quyết giữ đúng theo lời Chúa dù không phải số đông.
 • Nhẹ nhàng vì Châm ngôn 15:1 Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm.
 • Phải xin Chúa ngự trị, chỉ dạy, điều khiển chúng ta qua việc chúng ta trao phó cho Ngài.

Ông Bà Anh Chị Em Học Cùng Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7dDZX6keKds&t=3s