http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 08 tháng 06 năm 2019 – Tránh Xa Sự Ganh Tị

Tránh Xa Sự Ganh Tị

Kinh Thánh nền tảng: I Cô-rinh-tô 3:1-10

1 Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy.
2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng,vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.
3 Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?
4 Có người thì nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; kẻ thì rằng: Ta là của A-bô-lô, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao?
5 Thế thì, A-bô-lô là ai, và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người.
6 Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.
7 Vậy, người trồng, kẻ tưới, đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.
8 Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Chỉ Đấng Christ là nền Hội thánh
9 Vả, chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời; anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây.
10 Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.

 • Trong vòng chúng ta, ngay trong con người chúng ta vẫn còn ghanh tị? Đúng hay sai
  “Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?” (1Co 3:3)
 • Nguyên nhân vì sao chúng ta vẫn ghanh tị?
 • Kiêu ngạo,tự cao.
 • Hơn thua, tranh cạnh.
 • Ích Kỉ.
 • Không thuận phục Đức Thánh linh.
 • Lợi ích riêng
 • Thiếu tình yêu thương
 • Phương cách chữa bệnh ghanh tị?
 • Xin Chúa cho chúng ta khiêm nhường.
 • Học Lời Chúa!
 • Xin Chúa cho chúng ta biết nhịn nhục.
 • Xin Chúa cho chúng ta biết nhường nhau.
 • Noi theo gương Chúa phục vụ nhau trong sự hạ mình ( rửa chân cho nhau).
 • Xin Chúa cho chúng ta biết yêu thương nhau.
  “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.4 Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa”. (Phi 2:3,4)
 • Mặc cảm tự ti cũng là bệnh cần phải “trị”.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=lTLy0BpMbKo&t=120s