Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 07 năm 2018

36
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 07 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 08 tháng 07 năm 2018

Nhiều Ân Tứ, Một Mục Đích

Đọc: I Cô-rinh-tô 12:4–14

Vì như chỉ có một thân nhưng có nhiều chi thể; các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân; Đấng Christ cũng vậy. I Cô-rinh-tô 12:12

Bắp hay ngô là loại thực phẩm chủ yếu ở quê tôi tại Mê-xi-cô. Có rất nhiều giống bắp. Bạn có thể thấy bắp hạt vàng, nâu, đỏ và đen, ngoài ra còn có loại bắp hạt lốm đốm màu. Nhưng dân thành thị lại không ăn loại bắp hạt đốm. Amado Ramírez, chủ nhà hàng và nhà nghiên cứu giải thích lý do là vì người ta tin rằng sự đồng nhất đồng nghĩa với chất lượng. Thế nhưng, bắp hạt đốm rất ngon và dùng loại bắp này làm bánh lại càng tuyệt vời hơn.

Tương tự, Hội thánh của Đấng Christ giống loại bắp nhiều màu sắc, chứ không như loại bắp chỉ có một màu. Sứ đồ Phao-lô sử dụng hình ảnh thân thể để mô tả hội thánh, vì dù chúng ta thuộc về một thân và có cùng một Đức Chúa Trời, nhưng mỗi người trong chúng ta lại được ban cho những ân tứ khác nhau. Phao-lô nói: “Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, Đấng làm mọi việc trong mọi người” (I Côr. 12:5–6). Sự đa dạng trong cách chúng ta giúp đỡ nhau bày tỏ sự sáng tạo và sự ban cho rời rộng của Chúa.

Khi duy trì sự đa dạng này, mong rằng chúng ta cũng cố gắng hết sức để gìn giữ sự hiệp một trong đức tin và mục đích của mình. Chúng ta có những khả năng và xuất thân khác nhau. Chúng ta nói bằng những ngôn ngữ khác nhau và đến từ những quốc gia khác nhau. Nhưng chúng ta có cùng một Đức Chúa Trời tuyệt vời, là Đấng Sáng Tạo vui thích sự đa dạng biết bao.

Lạy Cha, xin giúp chúng con cố gắng hết sức để gìn giữ sự hiệp một, luôn tôn trọng nhau và trân trọng những ân tứ và tài năng của nhau.
Chúng ta cần nhau để trở nên người mà Chúa muốn.

bởi Keila Ochoa 

CHÚ GIẢI

Rô-ma 12:6-8 và I Cô-rinh-tô 12 cung cấp sự hướng dẫn quan trọng về những ân tứ thuộc linh: Mọi Cơ Đốc nhân đều được ban cho ân tứ; các ân tứ có chức năng khác nhau nhưng đều quan trọng như nhau; tất cả ân tứ đều đến từ Đức Chúa Trời; và tất cả đều được dùng để gây dựng người khác trong hội thánh. Chúng ta không có lý do gì để khoe khoang về những ân tứ của mình vì điều đó đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một phần trong Đấng Christ, mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban” (Rô. 12:5-6).

Làm thế nào để bạn sử dụng những ân tứ của mình để thúc đẩy sự hiệp nhất?

Alyson Kieda

shares