http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 02 năm 2019 –  Khám Phá Chính Mình

Khám Phá Chính Mình

Đọc: I Giăng 2:28-3:3

Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. I Giăng 3:2

Tôi là ai? Đó là câu hỏi mà con thú bông sờn cũ hỏi chính mình trong quyển sách thiếu nhi mang tên Không Là Gì Cả của tác giả Mick Inkpen. Bị bỏ mặc trong góc phòng bụi bặm trên căn gác nhỏ, nó nghe những người vận chuyển gọi nó là “không là gì cả” nên nghĩ rằng “Không Là Gì Cả” là tên của mình.

Những cuộc gặp gỡ với các con vật khác đã khơi gợi lại ký ức. Không Là Gì Cả nhận ra rằng nó từng có đuôi, râu mép và vằn. Nhưng chỉ khi gặp mèo vằn, là chú mèo đã giúp nó tìm đường về nhà thì Không Là Gì Cả mới nhớ ra nó thật sự là ai: nó là mèo bông tên Toby. Chủ yêu quý nó nên đã sửa chữa nó lại, may cho đôi tai mới, đuôi mới, râu mới và vằn mới.

Mỗi khi đọc quyển sách này, tôi lại nghĩ về địa vị của chính mình. Tôi là ai? Khi viết cho các tín hữu, sứ đồ Giăng đã nói rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta là con cái Ngài (I Gi. 3:1). Chúng ta không hiểu địa vị đó cách trọn vẹn, nhưng khi gặp Chúa Jêsus, chúng ta sẽ giống như Ngài (c.2). Cũng như chú mèo Toby, một ngày kia chúng ta sẽ được phục hồi lại địa vị mà Ngài đã định cho chúng ta, là điều đã bị tội lỗi phá hủy. Bây giờ, chúng ta có thể hiểu địa vị đó một phần, và chúng ta có thể nhận ra hình ảnh của Đức Chúa Trời trong nhau. Nhưng một ngày kia, khi gặp Chúa Jêsus, chúng ta sẽ được phục hồi trọn vẹn lại địa vị mà Đức Chúa Trời đã định cho chúng ta. Chúng ta sẽ được trở nên mới.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã cứu con và phục hồi con.

Tôi tìm thấy địa vị của mình ở đâu? Theo Kinh Thánh, Chúa nhìn tôi thế nào? Bởi Amy Peterson 

Chú Giải

Ngoài I Giăng, II Giăng, III Giăng, sứ đồ Giăng cũng viết sách Phúc âm Giăng và sách Khải Huyền. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, ông miêu tả rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được nhìn thấy Đấng Christ bằng chính mắt mình (I Gi. 3:1-2). Giăng cũng nói đến một số điều vẫn còn bí ẩn: “còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ” và “khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy” (3:2). Sáng thế ký 1:27 chép: “Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài”. Vậy thì, chẳng phải chúng ta đã giống Ngài hay sao? Đúng, nhưng chúng ta vẫn chưa giống hoàn toàn. Rô-ma 8:29 cho biết rằng chúng ta được “định sẵn… [để] trở nên giống như hình ảnh Con Ngài.” Đức Chúa Trời đang biến đổi chúng ta qua tiến trình thánh hóa và tiến trình này sẽ chưa hoàn tất cho đến khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài. Vào ngày đó, chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn như Chúa Jêsus và tội lỗi sẽ không còn ảnh hưởng gì trên chúng ta nữa. 

Alyson Kieda