Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 03 năm 2018

83
0
http://baigiangtinlanh.com
Lời sống hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 03 năm 2018

Chỉ Dẫn Trực Tiếp

Đọc: I Các vua 13:11-22

Vì Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi. I Các vua 13:17

Đứa con thứ hai của tôi rất háo hức được ngủ trên “giường dành cho trẻ lớn” ở phòng của chị. Hằng đêm, tôi kéo chăn đắp cho Britta, bảo con phải nằm ở trên giường, và dọa rằng nếu con không vâng lời thì phải quay lại ngủ trong cũi. Nhiều đêm liền, tôi cứ thấy con ở ngoài hành lang nên buộc phải đưa cô bé nản lòng về cũi ngủ. Nhiều năm sau, tôi mới biết cô chị gái bình thường ngọt ngào lại không thích có bạn chung phòng nên nhiều lần nói với Britta rằng mình nghe tiếng mẹ gọi Britta. Britta nghe lời chị nên đi tìm tôi và cuối cùng phải nằm lại trong cũi.

Lắng nghe sai người có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng cho tất cả chúng ta. Khi Chúa sai một người đến Bê-tên để nhân danh Ngài mà nói, Chúa đã đưa chỉ dẫn rõ ràng rằng không được ăn hay uống gì ở đó, cũng không quay về bằng đường cũ (I Vua. 13:9). Khi Vua Giê-rô-bô-am mời ăn chung, nhà tiên tri đã từ chối và làm theo điều Chúa truyền.

Khi một vị tiên tri già mời ăn tối, ban đầu người này từ chối nhưng rồi đã ăn vì bị vị tiên tri già lừa gạt bằng cách nói rằng một thiên sứ đã phán với ông rằng họ được phép ăn. Tương tự như việc tôi muốn Britta ngủ trên “giường dành cho trẻ lớn”, tôi tưởng tượng Chúa đã buồn lòng thế nào khi vị tiên tri trẻ không vâng theo chỉ dẫn của Ngài.

Chúng ta phải hoàn toàn tin cậy Chúa. Lời Chúa là con đường dẫn đến sự sống. Chúng ta cần khôn ngoan lắng nghe và vâng lời Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã phán với con qua lời Ngài. Xin giúp con lắng tai nghe lời Ngài và vâng theo.
Lời Chúa là lời quan trọng nhất.

bởi Kirsten Holmberg

shares