Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 04 năm 2018

52
0
http://baigiangtinlanh.com
Để Lại Di Sản

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 04 năm 2018

Để Lại Di Sản

Đọc: Ê-sai 49:14-16

Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài. Ma-la-chi 3:16

Vài năm trước, tôi và các con trai đã trải qua một tuần sống tại một trang trại bỏ hoang ở vùng thôn quê hẻo lánh bên dòng sông Salmon, nơi được mệnh danh là “Dòng sông không bao giờ trở lại” của bang Idaho.

Một ngày nọ, khi đang đi xung quanh xem xét trang trại, tôi tình cờ gặp một ngôi mộ cổ với tấm bia bằng gỗ, dù trên bia đó có khắc chữ gì thì nó cũng đã bị phai mất từ lâu. Một người từng sống và đã qua đời, giờ đây đã bị lãng quên. Vị trí của ngôi mộ đó dường như khiến tôi thấy buồn. Khi về đến nhà, tôi đã dành vài tiếng để đọc về lịch sử của trang trại cũ kỹ và vùng đất đó, nhưng không tìm thấy thông tin gì của người được chôn tại đó.

Người ta nói rằng người xuất sắc lắm cũng chỉ được nhớ đến khoảng 100 năm. Những người còn lại sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Ký ức về những thế hệ đã qua, giống như tổ tiên của chúng ta, rồi sẽ phai nhòa. Nhưng di sản của chúng ta đã được lưu truyền trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cách chúng ta yêu Chúa và yêu người khác trong suốt cuộc đời mình sẽ sống mãi. Ma-la-chi 3:16-17 cho biết: “Một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những người kính sợ Đức Giê-hô-va và tôn kính danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Họ sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta hành động.”

Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đa-vít đã “phục vụ cho mục đích của Đức Chúa Trời trong thời đại mình” rồi qua đời (Cv. 13:36). Nguyện chúng ta cũng noi gương Đa-vít mà yêu mến Chúa và hầu việc Ngài trong thế hệ của mình và Chúa sẽ ghi nhớ điều đó. Chúa phán: “Họ sẽ thuộc về Ta.”

Lạy Chúa, nguyện con trung tín với Ngài hôm nay, khi con dành thời gian yêu thương người khác bằng tình yêu của Ngài. Xin giúp con phó thác di sản mà con sẽ để lại cho Ngài.
Sống cho Chúa sẽ để lại một di sản lâu bền.

bởi David H. Roper 

CHÚ GIẢI

Trong khắp Kinh Thánh, chúng ta thấy bức tranh về việc để lại di sản tin kính. Thi Thiên 78:4 nhắc chúng ta “thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài, và các phép mầu mà Ngài đã làm.” Phục truyền 6:5-7 công bố: “Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em, và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường, khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy.”

Khi chúng ta hết lòng yêu kính Chúa và yêu thương người khác, sống cuộc đời vâng phục làm đẹp lòng Ngài, cũng như thuật lại cho gia đình và người khác về các phép mầu mà Ngài đã làm trải khắp lịch sử và trong cuộc đời mình, thì chúng ta đang để lại một di sản có thể ảnh hưởng đến thế hệ kế tiếp và các thế hệ sau đó nữa.

Bạn sẽ để lại di sản nào?

Alyson Kieda

 

shares