http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 09 tháng 08 năm 2019 – Tình Yêu Bền Vững

Tình Yêu Bền Vững

Kinh Thánh nền tảng: Nhã ca 8:6-7

6 Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, Như một cái ấn trên cánh tay chàng; Vì ái tình mạnh như sự chết, Lòng ghen hung dữ như Âm phủ; Sự nóng nó là sự nóng của lửa, Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.
7 Nước nhiều không tưới tắt được ái tình, Các sông chẳng nhận chìm nó được; Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình, Đặng mua lấy ái tình, Ắt người ta sẽ khinh dể nó đến điều.

Nói đến tình yêu bền vững thì chắc chắn có tình yêu không bền vững.

  • Cô chú Anh Chị Em có tin rằng theo thời gian lòng người có thể thay đổi hay không ạ?
  • Có những người là bạn rất thân theo thời gian cũng phai dần, có những người mình kính nể theo thời gian cũng hết đi… “xa mặt cách lòng”.
  • Cách để tình yêu không bị phai nhạt?
  • Gần nhau, hiểu nhau, giải bày cho nhau.
  • Chúa yêu chúng ta Ngài không hề thay đổi (Trước ngày lễ Vượt qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. (Gi 13:1)), nhưng chúng ta thì luôn thay đổi vậy làm sao để tình yêu chúng ta dành cho Chúa không bị nhạt phai?

Gần Chúa qua sự cầu nguyện, hiểu Chúa qua việc đọc và học Kinh Thánh, thưa chuyện với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa và làm công việc Chúa.

  • Tóm lại Tình yêu của Chúa là một món quà ban cho chúng ta. Tình yêu đó đời đời không thay đổi. Tình yêu chúng ta dành cho nhau nếu chỉ là tình yêu của con người thì sẽ không bền vững. Hãy đặt tình yêu của chúng ta trong cái nhìn của Chúa.
    “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. (Gi 13:34)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=yD04mRDFSqw