Home Bài giảng Video Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 09 năm 2018 – Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ

26
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 09 năm 2018 – Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 09 năm 2018 – Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ

Tỏa Ra Hương Thơm Của Đấng Christ

Đọc: II Cô-rinh-tô 2:14-17

 

Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời, giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất. II Cô-rinh-tô 2:15

Nóng nực và bụi bặm, anh Bob xuống xe, anh đã đi xe buýt để đến một thành phố cách nhà khá xa. Anh mệt nhoài sau một ngày dài đi đường nhưng vui vì được ăn tối cùng với những người bạn sống ở vùng này. Khi họ chào đón anh vào nhà, anh có cảm giác bình yên ngay. Anh thấy như đang ở nhà, thoải mái, an toàn và được yêu quý.

Sau này, khi tự hỏi tại sao anh lại cảm nhận sự bình an như thế ở một nơi xa lạ, anh Bob đã tìm thấy câu trả lời trong II Cô-rinh-tô. Sứ đồ Phao-lô miêu tả những người theo Chúa giống như những người có “hương thơm dễ chịu của Đấng Christ.” “Đúng là như vậy!” Anh Bob tự nhủ. Những người chủ nhà đã tỏa ra hương thơm của Đấng Christ.

Khi Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời dẫn đầu dân Ngài trong cuộc “diễu hành chiến thắng” của Đấng Christ, lan tỏa hương thơm của chân lý Ngài, thì ông đang nói về một tập tục trong thế giới ngày xưa. Khi tiến vào các con đường, những đoàn quân chiến thắng sẽ đốt hương. Đối với những người ủng hộ họ, mùi hương đó mang đến niềm vui. Cũng vậy, Phao-lô nói rằng người thuộc về Chúa mang hương thơm dễ chịu đến cho những ai tin. Đó không phải là điều chúng ta tự tạo ra nhưng là điều Chúa ban cho khi Ngài dẫn dắt chúng ta trong việc lan tỏa sự hiểu biết Ngài.

Anh Bob giờ đã là một người cha và chuyến đi đến thành phố xa nhà đó xảy ra cách đây hơn bốn mươi năm, nhưng anh không bao giờ quên chuyến đi ấy. Anh vẫn tiếp tục kể câu chuyện về những người tỏa ra hương thơm của Đấng Christ.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã dẫn dắt con dân Ngài bước vào sự chiến thắng và cảm ơn Ngài đã lan tỏa hương thơm của chân lý Ngài qua chúng con.
Ai là người tỏa ra hương thơm của Đấng Christ đến với bạn?

bởi Amy Peterson

CHÚ GIẢI

Cụm từ “vui hưởng mùi thơm” hay “hương thơm làm vừa lòng” xuất hiện 39 lần trong Cựu Ước — một lần trong Sáng thế ký khi Nô-ê dâng tế lễ cho Chúa sau cơn nước lụt (8:21) và ba lần trong Xuất Ê-díp-tô ký (nói về việc tấn phong các thầy tế lễ trong đoạn 29). Những cụm từ còn lại được tìm thấy trong Lê-vi ký và Dân số ký, phần lớn cung cấp chi tiết về những của tế lễ hoặc của dâng mà dân Y-sơ-ra-ên phải mang đến dâng cho Chúa như của lễ thiêu (Lê. 1:13), của lễ chay (2:9), trái đầu mùa (2:12), của lễ bình an (4:31), rượu (Dân. 15:10), tội lỗi (c. 24) và thức ăn (29:6). Tất cả những của dâng và của tế lễ này, khi được dâng theo cách quy định, sẽ là “hương thơm đẹp lòng Đức Giê-hô-va” (Lê. 3:5). Hai trong số những tế lễ này phải được thực hiện để chuộc tội: tế lễ chuộc tội và tế lễ chuộc lỗi.

Trong Tân Ước, cụm từ này chỉ xuất hiện một lần, trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay: “Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời, giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất” (II Côr. 2:15). Của tế lễ không còn cần thiết nữa vì Chúa Jêsus đã trở nên tế lễ chuộc tội chúng ta. Khi chúng ta theo Ngài, Đức Chúa Trời vui lòng về chúng ta vì những gì Đấng Christ đã làm thay cho chúng ta.

shares