Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 10 năm 2018 – Hơn Muôn Ngàn Lời Nói

49
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 10 năm 2018 – Hơn Muôn Ngàn Lời Nói

Hơn Muôn Ngàn Lời Nói

Đọc: Rô-ma 8:22–30

Cũng vậy, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta. Rô-ma 8:26

 

Tại buổi lễ cung hiến một bản dịch Kinh Thánh tiếng châu Phi, vị tù trưởng của vùng nhận được một quyển. Với lòng biết ơn, ông đưa quyển Kinh Thánh lên trời và nói lớn: “Giờ đây, chúng con biết rằng Chúa hiểu ngôn ngữ của chúng con! Chúng con có thể đọc Kinh Thánh bằng tiếng mẹ đẻ.”

Dù chúng ta nói ngôn ngữ nào thì Cha Thiên Thượng đều hiểu. Nhưng nhiều khi chúng ta cảm thấy không thể trình bày những mong mỏi sâu xa cho Ngài. Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta cứ cầu nguyện dù chúng ta cảm thấy thế nào. Ông nói về thế giới khổ đau của chúng ta và cả nỗi đau của riêng chúng ta rằng: “Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay” (Rô. 8:22), và ông so sánh thực trạng đó với công tác của Đức Thánh Linh đang thực hiện thay chúng ta. Ông viết: “Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta” (c.26).

Thánh Linh Chúa biết rõ chúng ta. Ngài biết mọi khát khao, biết rõ ngôn ngữ tấm lòng và mọi lời chưa nói ra của chúng ta, Ngài giúp chúng ta khi tương giao với Đức Chúa Trời. Thánh Linh Ngài kéo chúng ta đến gần để được biến đổi theo hình ảnh của Đức Chúa Con (c.29).

Cha Thiên Thượng hiểu ngôn ngữ của chúng ta và phán với chúng ta qua Lời Ngài. Khi chúng ta nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình thiếu sót hoặc quá ngắn ngủi thì Thánh Linh Ngài giúp chúng ta bằng cách nói thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Ngài khao khát chúng ta trò chuyện với Ngài trong sự cầu nguyện.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đã hiểu rõ ngôn từ của con và những khao khát sâu kín nhất của con. Khi con yếu đuối và khô hạn trong sự cầu nguyện, xin nâng đỡ con bởi Thánh Linh Ngài, Đấng luôn giúp đỡ con.
Khi chúng ta cảm thấy yếu đuối trong sự cầu nguyện, Thánh Linh Chúa sẽ giúp chúng ta bằng những cách lạ lùng.

bởi Lawrence Darmani 

CHÚ GIẢI

Việc chúng ta không biết nên cầu xin điều gì khi cầu nguyện chỉ mới là một phần của câu chuyện. Theo bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho người Rô-ma, còn có rất nhiều điều chúng ta không thể tự làm cho mình. Chúng ta cũng không thể tránh được hậu quả do những lựa chọn của mình, không thể thay đổi tấm lòng mình, không thể tự hòa thuận với Đức Chúa Trời hoặc thậm chí sống theo những mong đợi của mình (Rô. 4:5; 6:23; 7:18-21). Nhưng sứ đồ Phao-lô không bỏ mặc chúng ta trong bất lực và vô vọng. Ông mở đầu và kết thúc chương 8 bằng cách chỉ cho chúng ta cách để nhìn thấy những điều kỳ diệu. Liệu có điều nào có thể nâng chúng ta lên cao hơn để biết rằng không gì chúng ta làm có thể khiến Chúa ngừng vùa giúp và yêu thương chúng ta? (c.11, 31-39).

Mart DeHaan

shares