http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 11 năm 2018 – Điều Có Thể Làm

Điều Có Thể Làm

Đọc: Phi-líp 2:1–11

Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có. Phi-líp 2:5

 

Dù nằm liệt giường nhưng cụ ông Morrie Boogaart 92 tuổi vẫn đan nón cho người vô gia cư ở bang Michigan. Người ta nói rằng trong 15 năm, ông đã làm hơn 8.000 chiếc nón. Thay vì tập trung vào tình trạng sức khỏe và những giới hạn của mình, cụ Boogaart đã nhìn vượt trên bản thân và làm điều có thể để đặt nhu cầu của người khác lên trên bản thân. Ông cho rằng công việc khiến ông cảm thấy khỏe mạnh và sống có mục đích. Ông nói: “Tôi sẽ làm việc này cho đến khi về với Chúa” — ông qua đời vào tháng 2 năm 2018. Dù hầu hết những người nhận nón sẽ không biết câu chuyện của ông hay sự hy sinh của ông để làm ra từng chiếc nón, nhưng hành động đơn giản bày tỏ tình yêu nhẫn nại của cụ Morrie đang truyền cảm hứng cho nhiều người ở khắp thế giới.

Chúng ta cũng hãy vượt qua những tranh chiến của mình, đặt người khác lên trước bản thân và noi gương Cứu Chúa yêu thương và đầy lòng thương xót, là Chúa Jêsus Christ (Phi. 2:1-5). Đức Chúa Trời trong xác thịt — Vua của các vua—đã mang lấy “hình đầy tớ” trong sự khiêm nhường (c.6-7). Bằng cách phó mạng sống mình — một sự hy sinh tột đỉnh — Ngài đã thế chỗ của chúng ta trên thập tự giá (c.8). Chúa Jêsus đã từ bỏ mọi sự vì chúng ta… tất cả vì sự vinh quang của Đức Chúa Cha (c.9-11).

Là những người tin nơi Chúa Jêsus, chúng ta có đặc ân lớn lao là được bày tỏ tình yêu và sự quan tâm đối với người khác bằng hành động nhân từ. Ngay cả khi nghĩ mình không có gì nhiều để chia sẻ, chúng ta vẫn có thể bày tỏ tinh thần phục vụ. Chúng ta hãy tích cực tìm kiếm cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời người khác bằng những việc có thể làm.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở chúng con rằng chúng con có thể tạo nên sự khác biệt khi yêu thương người khác bằng lời nói và hành động trong mỗi một ngày.

Chúng ta hãy noi gương tình yêu của Đấng Christ bằng cách làm những việc có thể để phục vụ tha nhân.
bởi Xochitl E. Dixon

CHÚ GIẢI
Trước khi nói về Chúa Jêsus Christ, là gương mẫu tối thượng về sự khiêm nhường và hy sinh phục vụ, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu phải khiêm nhường quan tâm đến lợi ích của người khác (Phil. 2:1–5). Trước đó, sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn các tín hữu về trách nhiệm của công dân thiên quốc (1:27). Lối sống xứng đáng với Tin Lành được bày tỏ trong bối cảnh bị thế gian chống đối (c.28–30) và giữa các tín hữu cùng chia sẻ phước hạnh của sự hiệp nhất thuộc linh (2:1).
Arthur Jackson