Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 12 năm 2017

52
0
http://baigiangtinlanh.com
Từ ngoài vào trong

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 09 tháng 12 năm 2017

Từ Ngoài Vào Trong?

Đọc: Ga-la-ti 3:23–29

Người nào trong anh em đã được báp-têm để thuộc về Đấng Christ đều mặc lấy Đấng Christ. Ga-la-ti 3:27

“Thay đổi: Từ Trong Ra Ngoài hay Từ Ngoài Vào Trong?” Tiêu đề này phản ánh một khuynh hướng đang phổ biến hiện nay. Quan niệm này cho rằng những thay đổi bên ngoài như diện mạo hay dáng điệu là cách dễ dàng hơn để thay đổi cảm nhận bên trong và thậm chí còn thay đổi cuộc đời.

Đây là một quan niệm hấp dẫn – ai lại chẳng muốn cải thiện cuộc đời mình cách dễ dàng như khoác một diện mạo mới? Nhiều người trong chúng ta biết rằng việc thay đổi những thói quen ăn sâu trong con người mình dường như là điều bất khả thi. Việc tập trung vào những thay đổi đơn giản bên ngoài khiến chúng ta hy vọng rằng có một con đường tắt để cải thiện cuộc đời.

Mặc dù những thay đổi như thế có thể cải thiện cuộc đời, nhưng Kinh Thánh mời gọi chúng ta tìm kiếm một sự biến đổi sâu sắc hơn mà bản thân chúng ta không thể làm được. Thực tế, trong Ga-la-ti chương 3, Phao-lô lập luận rằng ngay cả luật pháp của Chúa – một quà tặng vô giá bày tỏ ý muốn của Ngài – cũng không thể phục hồi việc dân Chúa đã vi phạm luật pháp (c.19-22). Sự phục hồi và tự do thật đòi hỏi họ phải nhờ Thánh Linh, bởi đức tin (5:5) mà “mặc” lấy Đấng Christ (c.27). Khi đã được Ngài biệt riêng và uốn nắn, họ sẽ tìm thấy con người thật và giá trị thực sự của mình – mỗi tín hữu đều là người đồng kế tự mọi lời hứa của Chúa (3:28-29).

Chúng ta dễ dàng đầu tư nhiều công sức để thực hiện những phương pháp tự cải thiện bản thân. Nhưng sự thay đổi sâu sắc nhất và thỏa mãn nhất trong lòng xảy đến khi chúng ta nhận biết tình yêu thương vượt quá mọi sự hiểu biết (Êph. 3:17-19) – là tình yêu biến đổi mọi điều.

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì chúng con không phải nương cậy vào chính bản thân mình. Tạ ơn Ngài vì Thánh Linh đang đổi mới chúng con mỗi ngày và kéo chúng con đến gần Ngài và tình yêu của Ngài.
Trong Chúa Jêsus, sự biến đổi thật sự và lâu dài chắc chắn xảy ra.

bởi Monica Brands 

CHÚ GIẢI

Tình yêu thương của Chúa biến đổi chúng ta thế nào? II Cô-rinh-tô 5:17–18 cho biết: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ.” Là Cơ Đốc nhân, chúng ta là những tạo vật mới, đã được biến đổi thông qua sự chết của Đấng Christ vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa là sự biến đổi của chúng ta đã hoàn tất. Bổn phận của chúng ta trong sự biến đổi này là gì? Chúng ta cần “tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (II Phi. 3:18) để chúng ta không còn là “những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ” (I Cô. 3:1). Và chúng ta không còn “khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình” (Rô. 12:2). Nhưng chúng ta không hoàn thành việc này bằng sức riêng của mình. Đức Thánh Linh đang hành động trong chúng ta. Khi chúng ta “chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, [chúng ta] được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang; vì điều nầy đến từ Chúa là Thánh Linh” (II Cô. 3:18).

Khi chúng ta cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và thông công với Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta biết nhiều hơn về Chúa Jêsus, giúp chúng ta biết yêu kính Ngài càng hơn và biến đổi chúng ta ngày càng trở nên giống Ngài hơn.

shares