Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1 tháng 1 năm 2018

126
0
http://baigiangtinlanh.com
Bắt đầu lại

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1 tháng 1 năm 2018

Bắt Đầu Lại

Đọc: E-xơ-ra 1:1-11

Tất cả những người mà Đức Chúa Trời thúc giục trong lòng muốn đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem đều sẵn sàng ra đi. E-xơ-ra 1:5

Sau khi những hoạt động mùa Giáng Sinh kết thúc vào cuối tháng Mười Hai, tôi thường nghĩ về một năm sắp đến. Trong lúc các con được nghỉ học và nhịp sống chậm lại, tôi đã suy ngẫm lại xem năm vừa qua đã đưa tôi đến đâu và tôi hy vọng gì cho năm mới. Những suy nghĩ ấy đôi khi đi kèm với nỗi đau và hối tiếc về những lỗi lầm của mình. Nhưng viễn cảnh bắt đầu một năm mới lại lấp đầy trong tôi niềm hy vọng và sự chờ mong. Tôi thấy mình có cơ hội để bắt đầu lại bằng một khởi đầu tươi mới, cho dù năm vừa qua thế nào.

Lòng trông đợi của tôi về một khởi đầu mới trở nên nhạt nhòa trước niềm hy vọng của dân Y-sơ-ra-ên khi Si-ru, vua Ba Tư cho phép họ trở về quê hương Giu-đa sau bảy mươi năm bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Vị vua trước đó là Nê-bu-cát-nết-sa đã trục xuất dân Y-sơ-ra-ên khỏi quê hương. Nhưng Chúa đã thúc giục lòng vua Si-ru cho phép những người lưu đày trở về Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại đền thờ của Đức Chúa Trời (Exr. 1:2-3). Vua Si-ru cũng trả lại cho họ những khí dụng đền thờ đã bị lấy đi. Tuyển dân của Chúa đã bắt đầu lại cuộc sống tại xứ mà Chúa định cho họ sau một thời gian dài khốn khổ ở xứ Ba-by-lôn vì tội lỗi của họ.

Cho dù quá khứ của chúng ta thế nào thì khi chúng ta xưng tội, Chúa vẫn tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Thật là một cớ lớn để chúng ta hy vọng!

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban ân điển, sự tha thứ và những khởi đầu mới. Con muốn bước đi với Ngài gần gũi hơn trong những ngày sắp tới. Bạn sẽ làm gì để gần Chúa hơn trong năm mới này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi tại trang Facebook.com/vietnamese.odb/
Ân điển của Chúa ban cho chúng ta những khởi đầu mới.

bởi Kirsten Holmberg |

CHÚ GIẢI

Phần Kinh Thánh hôm nay chứa đựng sự chia sẻ riêng tư nhất của sứ đồ Phao-lô trong các bức thư của ông. Theo những câu trước đó (c.4-6), ông trình bày di sản mà ông thừa hưởng với tư cách một người Do Thái, nền giáo dục tôn giáo và lòng sốt sắng với Do Thái giáo. Sự chia sẻ bất ngờ xuất hiện trong câu 8, khi ông suy ngẫm lại những điều đã định nghĩa cuộc đời ông trước khi ông gặp Chúa trên đường đến Đa-mách. Ông viết: “tôi… xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ.” Rác rưởi – từ này rất mạnh. Tất cả những điều đã khiến ông bắt bớ và giết hại Cơ Đốc nhân giờ đây ông kể là không có giá trị so với Đấng Christ. Điều này nói đến giá trị lạ thường của mối quan hệ và sự giải cứu vượt trên tôn giáo và nghi lễ. Và mối quan hệ với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ là sức mạnh đổ đầy tấm lòng chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống – dù tốt đẹp hay tồi tệ.

Bill Crowder

 

shares