http://baigiangtinlanh.com
Học Kinh Thánh mỗi ngày

Chia sẻ

Đọc: Truyền đạo 9:4–12

Cảm tạ ơn Chúa đây là bài học Kinh Thánh đầu tiên của năm 2019. Xin Chúa luôn ban phước và đồng hành cùng chúng ta trong việc học Lời Chúa mỗi ngày!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=l6Pg9pagkbc