http://baigiangtinlanh.com
Học Kinh Thánh mỗi ngày

Chia sẻ

Đọc: Truyền đạo 9:4–12

Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình. Truyền đạo 9:10

Tôi rất muốn học chơi đàn xê-lô. Nhưng tôi lại không tìm ra được thời gian để đăng ký học. Có lẽ chính xác hơn là tôi chưa bao giờ dành thời gian cho việc đó. Tôi từng nghĩ rằng trên thiên đàng, tôi sẽ chơi thành thạo loại nhạc cụ này. Nhưng hiện tại, tôi lại muốn tập trung sử dụng thời gian theo những cách mà Chúa kêu gọi tôi phục vụ Ngài.

Cuộc đời rất ngắn ngủi, và chúng ta thường cảm thấy áp lực phải tận dụng hết thời gian mình có trên đất trước khi nó trôi qua. Nhưng điều đó có nghĩa gì?

Khi vua Sa-lô-môn ngẫm nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, ông đưa ra hai lời khuyên. Thứ nhất, chúng ta phải sống một cuộc đời ý nghĩa nhất, bao gồm tận hưởng những điều tốt lành mà Chúa cho chúng ta trải nghiệm trong đời như đồ ăn, thức uống (Tđ. 9:7), quần áo, dầu thơm (c.8), hôn nhân (c.9) và mọi sự ban cho tốt đẹp của Chúa—cũng có thể bao gồm việc học đàn xê-lô!

Lời khuyên thứ hai của ông là làm việc chăm chỉ (c.10). Cuộc đời luôn đầy những cơ hội, và lúc nào cũng có thêm nhiều việc để làm. Chúng ta cần tận dụng mọi cơ hội Chúa ban, tìm kiếm sự khôn ngoan của Ngài để biết sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc  vui chơi hầu sử dụng khả năng Chúa ban để phục vụ Ngài.

Cuộc đời là món quà tuyệt vời Chúa ban. Chúng ta sẽ tôn kính Ngài khi vui thích cả những ơn phước Ngài ban mỗi ngày, cũng như cơ hội phục vụ đầy ý nghĩa.Lạy Cha, cảm ơn Cha về cuộc đời mà Ngài ban cho con. Xin giúp con sống cho Ngài trọn năm mới này, vui hưởng những phước hạnh Ngài ban và làm trọn mục đích của Ngài. Chúng ta có thể vừa vui hưởng ơn phước của Chúa, vừa trở nên phước hạnh cho người khác.bởi Poh Fang Chia | 

CHÚ GIẢI

Sách Truyền Đạo nói đến nỗi tuyệt vọng về sự hư không của cuộc sống trong thế giới đau khổ này. Ý này được bày tỏ trong cụm từ được lặp lại của Sa-lô-môn: “Hư không của sự hư không! Tất cả đều hư không” (1:2). Nhưng sách Truyền Đạo cũng bày tỏ niềm hy vọng giữa sự hư không đó. Trong chương 3, Sa-lô-môn nói rằng Đức Chúa Trời đã đặt sự vĩnh cửu trong lòng con người (c.11). Dù gắn liền với thế giới và thời đại mình đang sống, nhưng những người theo Đấng Christ vẫn có thể hướng về cõi đời đời, là nơi họ sẽ được sống với Đức Chúa Trời.

Bill Crowder