Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1 tháng 11 năm 2017

61
0
http://baigiangtinlanh.com
Người này là ai

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 1 tháng 11 năm 2017

Người Nầy Là Ai?

Đọc: Mác 4:35-41

Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?” Mác 4:41

“Cất hết mọi thứ trên bàn rồi lấy giấy và bút ra.” Khi còn là học sinh, những lời đáng sợ này cho biết “giờ kiểm tra” đã đến.

Trong Mác chương 4, chúng ta đọc về một ngày của Chúa Jêsus, bắt đầu với việc giảng dạy bên bờ biển (c.1), kết thúc bằng giờ kiểm tra trên biển (c.35). Chiếc thuyền được dùng làm bục giảng nay lại được dùng để đưa Chúa Jêsus và một số môn đồ sang bờ bên kia. Suốt chuyến đi (trong lúc Chúa Jêsus mệt mỏi và đang ngủ ở sau lái), họ đã gặp phải một cơn bão xoáy (c.37). Các môn đồ bị ướt sũng, họ đánh thức Chúa Jêsus: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao?” (c.38). Rồi việc đã xảy ra. Đấng kêu gọi đám đông “Hãy nghe đây!” trước đó trong ngày (c.3), giờ đây phán một mệnh lệnh đơn giản, đầy năng quyền với những cơn gió — “Hãy yên đi, lặng đi!” (c.39).

Gió vâng lời, còn các môn đồ đầy kinh hãi và ngạc nhiên, họ hỏi nhau: “Người nầy là ai?” (c.41). Đây là một câu hỏi hay nhưng họ đã phải mất một lúc để kết luận cách thành thật và chính xác rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Những câu hỏi chân thành và cởi mở cùng những kinh nghiệm đã đưa con người ngày nay đến một kết luận y như vậy. Ngài không chỉ là một giáo sư để chúng ta lắng nghe, mà còn là Đức Chúa Trời để chúng ta thờ phượng.

Lạy Cha, cảm ơn Ngài vì Lời Ngài giúp chúng con nhận biết Chúa Jêsus là Con Ngài. Xin giúp con lắng nghe Ngài và tin rằng Ngài đang nắm quyền kiểm soát.
“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó.” Ma-thi-ơ 8:19

bởi Arthur Jackson 

CHÚ GIẢI

Phần ký thuật Phúc Âm của Mác đầy những sự mầu nhiệm, nhưng lại tiến tới một đích đến rõ ràng là công bố Chúa Jêsus là ai. Xuyên suốt sách này, Mác bày tỏ những dấu hiệu cho thấy Chúa Jêsus là ai, bắt đầu bằng lời mở đầu: “Khởi đầu Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời” (Mác 1:1). Ông tiếp tục trình bày lý lẽ của mình qua các sự kiện như Chúa Jêsus chịu báp-tem và có tiếng từ trời phán rằng: “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng” (c.11); và sự hóa hình của Chúa Jêsus với tiếng phán từ trời khẳng định: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời Người!” (9:7). Cuối cùng, điều Mác quả quyết và điều mà Cha tuyên bố đã được khẳng định. Nhưng, thật bất ngờ, sự khẳng định này lại đến từ một thầy đội người La Mã. Khi theo dõi những sự kiện lạ lùng xung quanh việc Chúa Jêsus bị đóng đinh, thầy đội này thừa nhận rằng: “Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời!” (15:39).

Chúa Jêsus là ai? Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng xứng đáng nhận mọi lời ngợi khen.

shares