Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 1...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 1 tháng 5 năm 2017

67
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 1 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Thắc Mắc Gửi Chúa

Đọc: Các quan xét 6:11–16, 24 |

Hãy dùng năng lực con có… Ta sẽ ở cùng con. Các quan xét 6:14, 16

Bạn sẽ làm gì nếu Chúa hiện ra và truyền cho bạn một thông điệp trong lúc bạn đang làm việc? Chuyện này đã xảy đến với Ghi-đê-ôn, một người Y-sơ-ra-ên thời xưa. “Thiên sứ của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA hiện đến với Ghi-đê-ôn và nói: ‘Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ở với anh.’” Ghi-đê-ôn có thể đáp lại thiên sứ bằng cách cúi đầu im lặng, nhưng ông lại thắc mắc: “Nếu ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc nầy xảy đến cho chúng tôi?” (Quan 6:12–13). Ghi-đê-ôn muốn biết rằng vì sao có vẻ như Đức Chúa Trời đã bỏ rơi dân Ngài.

Đức Chúa Trời không trả lời thắc mắc đó. Suốt bảy năm qua, Ghi-đê-ôn phải chịu cảnh bị kẻ thù quấy rối, bị đói khát và sống chui nhủi trong hang động, Đức Chúa Trời không giải thích vì sao Ngài không hành động. Đức Chúa Trời có thể chỉ ra tội lỗi quá khứ của dân Y-sơ-ra-ên như một lý do để Ngài im lặng, nhưng Ngài lại mang đến cho Ghi-đê-ôn niềm hy vọng về tương lai. Đức Giê-hô-va phán: “Hãy dùng năng lực con có… Ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Ma-đi-an” (c.14, 16).
Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao Chúa lại để bạn đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống không? Thay vì trả lời câu hỏi đó, Chúa sẽ khiến bạn vững tâm bởi sự hiện diện của Ngài bên cạnh bạn và nhắc bạn nhớ rằng bạn cần nương cậy nơi sức của Ngài khi cảm thấy yếu đuối. Cuối cùng, khi Ghi-đê-ôn tin chắc rằng Chúa ở cùng và giúp đỡ ông, ông đã dựng một bàn thờ và đặt tên là “GIÊ-HÔ-VA Sa-lôm” (c.24), nghĩa là “Chúa của sự bình an.”

Chúng ta sẽ cảm thấy bình an khi biết rằng trong bất cứ việc gì mình làm và bất cứ nơi đâu mình đi đến, Chúa luôn đồng hành với chúng ta, Ngài là Đấng đã hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ những ai theo Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy Ngài ngay cả khi con không hiểu được lý do của những sự việc xảy ra trong đời con. Con mong được gần Ngài và kinh nghiệm sự bình an từ nơi Ngài.
Thật tốt khi có thể tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc “tại sao”. Nhưng điều tốt hơn là đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời tốt lành và quyền năng.

CHÚ GIẢI:Phần Kinh Thánh hôm nay giúp hiểu thêm chúng ta nên đối diện thế nào với những tình huống mà mình cảm thấy không đủ sức. Ghi-đê-ôn cảm thấy mình không đủ khả năng chiến đấu với dân Ma-đi-an, những kẻ áp bức dân Y-sơ-ra-ên. Trước nỗi lo lắng hết sức dễ hiểu đó, Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến để khích lệ Ghi-đê-ôn. Ngài phán rằng Ghi-đê-ôn phải “dùng sức mạnh” mà ông có (Quan. 6:14), nhưng Ngài cũng phán rằng: “Ta sẽ ở cùng con” (c. 16). Khi Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện một nhiệm vụ khó khăn, chúng ta có thể nương cậy nơi sức mạnh và quyền năng của Ngài để hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn có đang đối diện với một hoàn cảnh quá sức mình? Hãy cầu xin Chúa thêm sức cho bạn.

shares