Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 05 năm 2018

42
0
http://baigiangtinlanh.com
Miền Đất Xa Tít

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 05 năm 2018

Miền Đất Xa Tít

Đọc: Ê-sai 33:17-22

Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng Vua trong vẻ đẹp của Ngài, và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa. Ê-sai 33:17

Bà Amy Carmichael (1867-1951) được biết đến vì hoạt động giải cứu và đem lại cuộc sống mới cho các bé gái mồ côi ở Ấn Độ. Giữa công tác vô cùng vất vả này, bà vẫn có những lúc gọi là “những thời khắc khải tượng.” Trong cuốn Gold by Moonlight (Ánh Trăng Dát Vàng), bà viết: “Giữa một ngày bận rộn, chúng tôi thoáng thấy ‘miền đất xa tít’ và chúng tôi đứng yên, ngừng lại trên đường.”

Tiên tri Ê-sai đã nói về một thời kỳ mà dân nổi loạn của Chúa sẽ trở lại với Ngài. “Mắt ngươi sẽ chiêm ngưỡng Vua trong vẻ đẹp của Ngài, và sẽ thấy miền đất trải rộng ra xa” (Ês. 33:17). Thấy “miền đất xa tít” là được nhấc lên khỏi hoàn cảnh hiện tại để thấy được viễn cảnh đời đời. Trong những lúc khó khăn, Chúa giúp chúng ta có thể nhìn cuộc đời từ quan điểm của Ngài để có được hy vọng. “Thật, Đức Giê-hô-va là Đấng Phán xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng Lập Pháp của chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua của chúng ta; chính Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta” (c.22).

Mỗi ngày, chúng ta hoặc chọn nhìn xuống trong chán nản hoặc nhướng mắt về phía “miền đất xa tít,” hướng về Chúa là Đấng “quyền uy” của chúng ta (c.21 – BDM).

Bà Amy Carmichael đã dành hơn năm mươi năm ở Ấn Độ để giúp đỡ những thiếu nữ ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bà đã làm điều đó như thế nào? Mỗi ngày bà cứ chăm xem Chúa Jêsus và đặt cuộc đời mình trong sự chăm sóc của Ngài. Chúng ta cũng có thể làm như vậy.

Lạy Chúa, hôm nay chúng con xây mắt khỏi những hoàn cảnh khiến chúng con nản lòng để nhìn xem sự oai nghi của Ngài và tìm được bình an.
Hãy chăm xem Chúa Jêsus.

bởi David McCasland 

CHÚ GIẢI

Trong phần Kinh Thánh hôm nay (Ê-sai 33), vua Ê-xê-chia đã than khóc trước sự áp bức của người A-sy-ri trên dân Giu-đa. Tuy vậy, lời hứa mà tiên tri Ê-sai đã công bố là những người tin cậy Chúa sẽ nhìn vượt trên hoàn cảnh hiện tại để thấy thời điểm mà Đấng Mê-si-a được hứa ban sẽ chiến thắng trên mọi kẻ thù. Giê-ru-sa-lem là nơi vương quốc của Chúa sẽ được mọi người nhận biết (Giê. 3:17; Khải. 21:1-2, 10).

Ngày nay, chúng ta không bị áp bức bởi các dân ngoại, nhưng mỗi chúng ta đều trải qua những lúc bị đối xử bất công. Thật yên ủi khi biết rằng đến cuối cùng, chỗ chúng ta sẽ đến là nơi bình an và vui mừng.

Lẽ thật về quê hương trên trời ban ân điển để bạn đối diện với những thách thức của cuộc sống thế nào?

Dennis Fisher

shares