http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 10 tháng 05 năm 2019 – Bộ Trưởng Bộ Cô Đơn

Bộ Trưởng Bộ Cô Đơn

Kinh Thánh nền tảng:
Hê-bơ-rơ 13:1-8

1 Hãy hằng có tình yêu thương anh em.
2 Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.
3 Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng
xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể
giống như họ.
4 Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
5 Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.
6 Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?
7 Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào, và học đòi đức tin họ.
8 Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

 • Vì sao chúng ta cô đơn:
 • Di chuyển chỗ ở liên tục.
 • Vì chúng ta không mở lòng ra, sống khép kín.
 • Cá tính của chúng, ít nói, không có khả năng giao tiếp.
 • Vì mặc cảm một điều gì đó.
 • Chúng ta quá tự tin rằng mình có thể tự giải quyết mọi chuyện.
 • Công nghệ.
 • Tự ti mặc cảm với bản thân.
 • Tự cao, phân biệt trình độ, giai cấp.
 • Chúng ta đang sống trong một giai đoạn, một xã hội thiếu tình yêu thương thật.
 • Mất đi sự đoàn kết trong gia đình, nhóm nhỏ, ban nghành, hội thánh, tổ chức.
 • Làm việc trong môi trường cô độc.
  *Chúng ta thường làm gì khi cô đơn?
 1. Hành động tiêu cực:
 • Buồn, khóc.
 • Sa ngã, hút thuốc, uống rượu, ma túy, tìm thú vui nơi Games,tệ nạn.
 • Co mình lại hơn nữa, sống khép kín hơn nữa.
 1. Hành động tích cực
 • Tìm người trò chuyện.
 • Truyền đạo 4:9-12
 • Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. (Gi 14:18).
 • Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. (Gie 29:13)
 • Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi,lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. (Phi 3:17)
 • Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. (Mat 6:33)

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=k2_dBwas8nc