Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 06 năm 2018

39
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 06 năm 2018

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 06 năm 2018

Sự Chào Đón Nồng Ấm

Đọc: I Phi-e-rơ 4:7-11

Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. I Phi-e-rơ 4:9

“Ai sẽ ôm chào hỏi mọi người?”

Đó là câu hỏi mà Steve, bạn tôi đặt ra sau khi anh nhận được tin mình bị ung thư và sẽ phải rời xa hội thánh một thời gian. Steve là người làm cho ai cũng cảm thấy được chào đón – bằng lời chào thân mật, cái bắt tay ấm áp, hay thậm chí với một số người là “cái hôn thánh” – áp dụng theo câu Kinh Thánh Rô-ma 16:16: “Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.”

Và giờ đây, khi chúng tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho anh, thì anh lại quan tâm đến chuyện khi anh phải xa hội thánh một thời gian để được phẫu thuật và chữa bệnh thì chúng tôi sẽ thiếu đi những sự đón chào nồng ấm ấy.

Có lẽ không phải ai cũng niềm nở chạy ra đón tiếp người khác như anh Steve, nhưng tấm gương quan tâm đến người khác của anh là một sự nhắc nhở đối với chúng ta. Lưu ý rằng sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: “Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn,” hoặc hãy đón tiếp nhau bằng tình yêu thương nồng ấm (I Phi. 4:9; xem Phi. 2:14). Dù lòng hiếu khách trong thế kỷ thứ nhất bao hàm cả việc cung cấp cho khách nơi ăn chốn ngủ – thì ngay cả việc đó cũng luôn bắt đầu bằng một lời chào nồng ấm.

Khi chúng ta bày tỏ tình yêu thương với người khác thì dù là bằng cái ôm hay chỉ là nụ cười thân thiện, chúng ta đang làm điều đó “để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jêsus Christ” (I Phi. 4:11).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành người đại diện của Ngài trước mặt người khác. Xin hướng dẫn chúng con bày tỏ lòng hiếu khách và giúp họ thấy tình yêu của Ngài.
Khi bày tỏ lòng hiếu khách, chúng ta cũng bày tỏ lòng nhân từ của Chúa.

bởi Dave Branon | 

CHÚ GIẢI

Trong I Phi-e-rơ 4, sứ đồ Phi-e-rơ thách thức hội thánh bày tỏ lòng hiếu khách, rồi ông củng cố thách thức đó với lời kêu gọi phục vụ (c.10-11). Trong câu 10, ông nhắc nhở tín hữu rằng chúng ta đã nhận ân tứ vì mục đích đó, và khi chúng ta tận dụng tối đa ân tứ đó để phục vụ người khác, thì chúng ta đang bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Từ những tuyên bố này, Phi-e-rơ đang cho độc giả hiểu một chút về lĩnh vực ân tứ thuộc linh mà sứ đồ Phao-lô viết trong Rô-ma 12 và I Cô-rinh-tô 12.

Ân tứ thuộc linh là sự ban cho của Đức Thánh Linh nhằm trang bị cho những người theo Chúa Jêsus để họ giúp đỡ lẫn nhau (I Côr. 12:7). Phao-lô đưa ra danh sách các ân tứ cụ thể còn Phi-e-rơ thì gộp lại thành hai loại ân tứ cơ bản: ân tứ nói và ân tứ phục vụ (I Phi. 4:11). Cả hai ân tứ này đều hỗ trợ và là nguồn lực để bày tỏ lòng hiếu khách được mô tả trong bài tĩnh nguyện hôm nay. Khi chúng ta dùng Lời Kinh Thánh để khích lệ người khác và giúp đỡ họ bằng những hành động phục vụ, thì gia đình Đức Chúa Trời sẽ được vững mạnh và giúp ích cho những ai đang bị tổn thương.

Bill Crowder

 

shares