http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 10 tháng 06 năm 2019 – Tấm Lòng Rộng Rãi

Tấm Lòng Rộng Rãi

Kinh Thánh nền tảng:Châm ngôn 11:23-31

23 Sự ao ước của người công bình chỉ là điều thiện; Còn điều kẻ ác trông đợi, ấy là cơn thạnh nộ.
24 Có người rải của mình ra, lại càng thêm nhiều lên; Cũng có người chắt lót quá bực, nhưng chỉ được sự thiếu thốn.
25 Lòng rộng rãi sẽ được no nê; Còn ai nhuần gội, chính người sẽ được nhuần gội.
26 Kẻ nào cầm giữ lúa thóc, bị dân sự rủa sả; Song sự chúc phước sẽ giáng trên đầu người bán nó ra.
27 Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển; Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.
28 Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị xiêu ngã; Còn người công bình được xanh tươi như lá cây.
29 Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm cơ nghiệp; Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người có lòng khôn ngoan.
30 Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.

31 Kìa, người công bình được báo đáp nơi thế thượng; Phương chi kẻ hung ác và kẻ có tội!

  • Tại sao khi có tấm lòng rộng rãi thì được phước?
  • Được niềm vui. Vui khi thấy người khác vui, vui khi thấy người khác có, vui khi thấy mình giúp được cho người khác.

– Được đẹp lòng Chúa. Được nhiều người cầu thay.

  • Khi nào thì có thể rộng rãi?
  • Có phải khi đã đủ cho mình và dư ra?
  • Bất cứ khi nào.

Chúng ta muốn trở thành người rộng rãi hay người ích kỷ.
Hãy hành động cụ thể

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=9wtl6gXMOl8