http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 10 tháng 09 năm 2019 – Chẳng Sợ Tai Họa Nào

Chẳng Sợ Tai Họa Nào

Kinh Thánh nền tảng: Thi Thiên 23

1 Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
2 Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
3 Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.
4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi:
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.
6 Quả thật,trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Mục đích của bài học cho chúng ta biết Chúa chính là Đấng dẫn dắt bảo vệ chúng ta để từ đó chúng ta có sự bình an, vui thỏa, biết ơn Chúa!

 • Chúng ta có tin Chúa là người chăn hiền lành?
  C1
  Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. (Gi 10:11)
 • Chúng ta nhận được phước hạnh nào khi được Chúa chăn dắt?
 • Chúa mang lấy gánh nặng, được Chúa bảo vệ, ban phước hạnh, được Chúa thương xót, được ở trong nhà Chúa đời đời, Chúa yêu thương, chăm sóc, bình an.
 • Chúng ta có khi nào sợ hãi hay chưa?
 • Chúng ta có nhận thấy trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta không?
 • Nhóm nhỏ, gia đình, con cháu, thân hữu…
 • Chúng ta là người chăn hiền lành hay người chăn thuê, người chăn dữ.
  Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn;muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. (Gi 10:12,13)
  Câu 4 : Cây Trượng và cây gậy. Chúng ta được Chúa bảo vệ và dẫn dắt, chúng ta cũng phải bảo vệ và dẫn dắt chiên của mình.
  Ngoài Chúa chúng ta thế nào :
  Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. (1Phi 5:8)

Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; (Cong 20:28,29)

Chúng ta có thỏa lòng và bình an khi là chiên của Chúa? hãy bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=c8WxR4MgWpQ