http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 1 năm 2019 – Đấng Chào Đón Mọi Người

Đấng Chào Đón Mọi Người

Đọc: Công vụ 10:34–38

Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai. Công vụ 10:34

Hội thánh chúng tôi nhóm lại ở một trường tiểu học cũ, ngôi trường này đã đóng cửa vào năm 1958 thay vì tuân theo án lệnh hợp nhất của Hoa Kỳ (một đạo luật cho học sinh Mỹ gốc Phi học ở các trường vốn chỉ dành cho người da trắng). Năm sau đó, ngôi trường mở cửa lại và Elva, giờ là thuộc viên của hội thánh chúng tôi, là một trong những học sinh da đen bị ném vào thế giới da trắng. Elva nhớ lại: “Tôi bị đem ra khỏi cộng đồng an toàn của mình, với những thầy cô đã gắn bó với đời tôi, và bị đặt vào một môi trường đáng sợ, trong lớp học chỉ có duy nhất một học sinh da đen.” Elva bị tổn thương vì cô quá khác biệt, nhưng rồi cô trở nên một phụ nữ can đảm, đầy đức tin và tha thứ.

Lời làm chứng của cô hết sức sâu sắc vì cớ cô phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ dưới bàn tay của một số người trong một xã hội chối bỏ lẽ thật rằng mỗi một con người, dù thuộc chủng tộc hoặc di sản văn hóa nào, cũng đều được Chúa yêu thương. Một số người trong hội thánh đầu tiên cũng tranh chiến với lẽ thật đó, họ tin rằng có một số người từ khi sinh ra đã được Chúa yêu, trong khi một số khác thì bị khước từ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy một khải tượng đến từ Chúa, Phi-e-rơ đã khiến mọi người kinh ngạc khi lắng nghe sự mặc khải đầy sửng sốt này: “Thật, tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai, nhưng trong tất cả các dân tộc, hễ ai kính sợ Chúa và làm điều công chính thì được Ngài chấp nhận” (Cv. 10:34–35).

Chúa mở rộng vòng tay Ngài để bày tỏ tình yêu thương cho mọi người. Ước mong chúng ta cũng làm điều đó trong quyền năng Ngài.

Hãy nghĩ đến hàng xóm, gia đình và các mối liên hệ xã hội của bạn. Bạn bị cám dỗ khước từ người khác trong trường hợp nào? Vì sao?


Chúng ta bị cám dỗ xua đuổi người khác, nhưng vòng tay của Chúa luôn rộng mở.
bởi Winn Collier


CHÚ GIẢI
Từ “thiên vị” trong Công vụ 10:34 được dịch từ chữ prosopoleptes trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là nhận hay bày tỏ sự yêu mến đối với ai đó dựa vào địa vị, thân thế, vẻ đẹp hay sự nổi tiếng. Từ này là sự kết hợp của prosopon, có nghĩa là “mặt” hay “người”; và lambano, có nghĩa là “nắm chặt.” Sự thiên vị không phải là đặc tánh của Đức Chúa Trời, như chúng ta thấy trong những câu Kinh Thánh sau: “Còn về những nhân vật được coi là tôn trọng (trước kia họ có là gì đi nữa thì cũng chẳng can hệ gì đến tôi; Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả) thì họ cũng chẳng đóng góp thêm gì cho tôi” (Gal. 2:6). “Hỡi người làm chủ, hãy đối xử với các nô lệ của mình cùng một cách ấy; đừng đe dọa họ, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết” (Êph. 6:9). Những người theo Chúa Jêsus cũng không nên thiên vị, như Gia-cơ 2:1 nhắc nhở chúng ta: “Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả.”
Arthur Jackson