Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 10 năm 2017

40
0
http://baigiangtinlanh.com
Hồi chuông cảnh tỉnh

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Hồi Chuông Cảnh Tỉnh

Đọc: Khải huyền 3:1–6 |

Vậy, hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời Ta. Khải huyền 3:2

Suốt nhiều năm thường xuyên đi đây đó, cứ đêm trước ở thành phố này, đêm sau lại ở thành phố khác, tôi đã luôn phải nhờ khách sạn gọi điện thoại để đánh thức mình dậy. Ngoài việc tự mình đặt đồng hồ báo thức, tôi phải cần đến tiếng chuông điện thoại chói tai để giúp mình ra khỏi giường mỗi sáng.

Sách Khải huyền có một hồi chuông cảnh tỉnh trong các bức thư của sứ đồ Giăng gửi cho bảy hội thánh ở xứ A-si. Gởi cho Hội thánh tại Sạt-đe, Giăng viết sứ điệp từ chính Chúa Jêsus: “Ta biết các công việc của con; con có tiếng là sống, nhưng lại là chết. Vậy, hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết, vì Ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời Ta” (Khải. 3:1–2).

Khi đang ở trong tình trạng mệt mỏi thuộc linh, chúng ta có thể không nhận thấy mình đang ngủ mê trong mối tương giao với Chúa. Nhưng Chúa bảo chúng ta: “Hãy nhớ lại con đã nhận và nghe thế nào; hãy giữ lấy và ăn năn đi” (c.3).

Nhiều người nhận thấy việc hẹn giờ báo thức sớm hơn vào mỗi sáng để có thêm thời gian đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thưa chuyện với Chúa sẽ giúp họ luôn thức tỉnh trong đời sống thuộc linh. Đó không phải là nhiệm vụ phải làm mà là niềm vui khi dành thời gian với Chúa Jêsus và biết rằng Ngài sẽ chuẩn bị chúng ta sẵn sàng cho ngày mới sắp đến.

Lạy Chúa, hôm nay xin giúp chúng con lắng nghe và đáp ứng với hồi chuông cảnh tỉnh của Ngài.
Dành thời gian với Chúa Jêsus là một niềm vui!

bởi David McCasland

CHÚ GIẢI

Lời kêu gọi những người theo Đấng Christ phải luôn tỉnh thức về thuộc linh luôn vang lên trong suốt Tân Ước. Với những môn đồ đang buồn ngủ, Chúa Jêsus nói trong buồn rầu: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi sa vào chước cám dỗ” (Mat. 26:41). Khi viết về chính thất bại của mình (xem Lu-ca 22:31-34), Phi-e-rơ đã cảnh báo: “Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó” (I Phi. 5:8-9). Chúng ta được nhắc nhở phải “trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (Êph. 6:11, 13) và đứng vững trong lẽ thật của phúc âm (c. 14; xem II Tim. 3:14-17) và với “gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” (Êph. 6:17). Những ai có luật pháp của Đức Chúa Trời “ở trong lòng … [sẽ] bước đi không chao đảo” (Thi. 37:31). Người tỉnh thức thuộc linh sẽ “vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” (Thi. 1:2).

Việc “vui thích” Lời Chúa giúp bạn tỉnh thức về thuộc linh thế nào?

shares